ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/848

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/848-Σεμινάρια στην Ενέργεια - Περιβάλλον - ΚαλλιέργειεςΟ κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/848, ο οποίος αντικαθιστά τον καν (ΕΚ) 834/07 πήρε παράταση εφαρμογής για την 01.01.2022. Ο νέος αυτός κανονισμός αλλάζει σημαντικά την διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκοσμίως, ορίζοντας νέες διεργασίες όπως είναι η «ομαδική πιστοποίηση».

Βασικός στόχος της νέας νομοθεσίας είναι αφενός μεν η επέκταση της δυνατότητας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων πέρα από τις ατομικές επιχειρήσεις, σε ομάδες επιχειρήσεων, αφετέρου δε της κατάργησης των εξαιρέσεων που υπήρχαν έως σήμερα, αλλά και της ενίσχυσης του συστήματος ελέγχου σε όλη την εφοδιαστική σελίδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ομάδες επιχειρήσεων καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίες που διέπει την παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων μετά την 01.01.2022, να προετοιμαστούν κατάλληλα ειδικά στις ομάδες επιχειρήσεων, εκπαιδεύοντας τα μέλη τους.

Σκοπός - Οφέλη

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει επικεφαλής επιθεωρητές βιολογικών προϊόντων, αλλά και εσωτερικούς επιθεωρητές ομάδων επιχειρήσεων ώστε:

  • Να κατανοήσουν τις έννοιες, αρχές και νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν την διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
  • Να μάθουν να οργανώνουν, διεξάγουν και ολοκληρώνουν τις επιθεωρήσεις ατομικών και ομαδικών επιχειρήσεων, τόσο ως εξωτερικοί, όσο και ως εσωτερικοί επιθεωρητές

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Γεωπόνους και Τεχνολόγους Γεωπόνους φυτικής παραγωγής, στελέχη ομάδων επιχειρήσεων, ή ανεξάρτητους επιτηδευματίες που επιθυμούν να εργαστούν ως επικεφαλής επιθεωρητές βιολογικών προϊόντων φυτικής παραγωγής, ή εσωτερικοί επιθεωρητές σε ομάδες επιχειρήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του προράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Επικεφαλής Επιθεωρητή Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής της TÜV AUSTRIA.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 14-03-2023 09:00
Λήξη 15-03-2023 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas