ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-Σεμινάρια στην Ενέργεια - Περιβάλλον - ΚαλλιέργειεςΣκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για τη λειτουργία εταιρειών που ασχολούνται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων και η αντιμετώπιση καταστάσεων που αφορούν στο τεχνικό αλλά και επιχειρηματικό τομέα.

Ενότητες του προγράμματος

  • Παρουσίαση του συνόλου της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που διέπει το χώρο των ανελκυστήρων
  • Τεχνικές γνώσεις γύρω από τις επισκευές παλαιών ανελκυστήρων, τόσο ηλεκτροκίνητων όσο και υδραυλικών με τα σημεία στα οποία πρέπει να δίνεται προσοχή
  • Επιχειρηματικές γνώσεις και μεθοδολογία κοστολόγησης για σύνταξη προσφορών, σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού και παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών
  • Διοίκηση ενός έργου εγκατάστασης ανελκυστήρων/κυλιόμενων κλιμάκων, με αναλυτική αναφορά σε όλα τα στάδια καθώς και παρουσίαση λίστας ελέγχου της ασφάλειας κατά την εγκατάσταση
  • Συντήρηση ανελκυστήρων με λεπτομερή κατανομή εργασιών ανά μήνα, παρουσίαση σχεδίου ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης, παρουσίαση ηλεκτρολογικού σχεδίου και μεθοδολογία για την επίλυση βλαβών. Λίστα ελέγχου της ασφάλειας κατά τη συντήρηση

Η παράλληλη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων που έχουν βασιστεί σε πολυετή εμπειρία εργασίας σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες ανελκυστήρων, θα βοηθήσει στη καλύτερη εμπέδωση του περιεχομένου της παρουσίασης και του συνόλου του προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε στελέχη και ιδιοκτήτες εταιρειών ανελκυστήρων, που θέλουν να βελτιώσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε όλο το φάσμα λειτουργίας της εταιρείας.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 28-03-2023 17:00
Λήξη 06-04-2023 20:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas