ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ESG & SUSTAINABILITY PERFORMANCE MANAGEMENT

TUV Austria newΟ καταρτιζόμενος που θα ασχοληθεί με τις αρχές και τα πρότυπα βιωσιμότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κριτηρίων ESG, θα είναι σε θέση να κατανοήσει αυτές τις έννοιες, να διακρίνει τις μεταξύ τους διαφορές και να επιλέξει το σωστό μοντέλο ανάπτυξης στρατηγικής για τον οργανισμό ή την επιχείρηση που συμβουλεύει ή εργάζεται.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει:

  • Τις διαφορές μεταξύ βιωσιμότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κριτηρίων ESG.
  • Τα διαφορετικά πρότυπα που χειρίζονται τα παραπάνω θέματα.
  • Τη δομή που θα πρέπει να έχει μια σχετική έκθεση.
  • Τα δεδομένα που απαιτούνται να συλλεχθούν.
  • Τους τρόπους και τα μεγέθη υπολογισμών.
  • Καλές και κακές πρακτικές.

Τέλος θα είναι σε θέση να αποτιμήσει τις απαιτήσεις μιας έκθεσης όσων αναφέρθηκαν

Σκοπός:
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη στελεχών, τα οποία θα μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες της βιωσιμότητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των κριτηρίων ESG ώστε να βοηθήσουν οργανισμούς και επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές.

Δεξιότητες:
Να μπορούν να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν τα δεδομένα και τις πληροφορίες ενός οργανισμού ή επιχείρησης, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία τους.

Οι καταρτιζόμενοι θα αναπτύξουν τις δεξιότητες:

  • Άντλησης και ανάλυσης των απαραίτητων δεδομένων.
  • Επιλογής προτύπου, ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης.
  • Δημιουργίας πεδίων τυποποιημένης έκθεσης, ανάλογα με το πρότυπο που έχει επιλεχθεί.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Ευκαιρίες εργασίας:
Το ESG αποτελεί έναν πολύ σημαντικό δείκτη οικονομικής σταθερότητας και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου μεγέθους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ESG μπορούν έτσι να συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς οι γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της βιωσιμότητας, κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης γίνονται ολοένα και πιο περιζήτητες στον επαγγελματικό χώρο.

Πιστοποίηση:
Απόκτηση διαπιστευμένου, κατά το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το Ε.ΣΥ.Δ., πιστοποιητικού της ACTA Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. “Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη – ESG & Sustainability Performance Management”.

Διάρκεια:
16 ώρες σύγχρονης και 20 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
Ημερομηνίες σύγχρονης εκπαίδευσης: 09/05/2024, 16/05/2024, 23/05/2024, 30/05/2024 (Case Study) 18:00 με 21:15

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 09-05-2024 18:00
Λήξη 30-05-2024 21:15
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas