Σεμινάρια Ναυτιλιακής Λογιστικής

HellasNetworkComputingΤο σεμινάριο Ναυτιλιακής Λογιστικής, αφορά όλα τα άτομα Οικονομικής κατεύθυνσης, που επιθυμούν να εργαστούν σε λογιστήρια Ναυτιλιακών Εταιρειών.

Διάρκεια: 20 ώρες
Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ Ναυτιλιακή Λογιστική (20 ώρες)
• Κατηγορίες και είδη εμπορικών πλοίων. Μονάδες μέτρησης μεταφορικής ικανότητας πλοίων. Μονάδες μέτρησης όγκου και βάρους πλοίων Σημαία πλοίων. Τρόποι εκμετάλλευσης πλοίων.
• Οργάνωση Ναυτιλιακής εταιρείας: Τμήμα Ναυλώσεων, Επιχειρησιακής λειτουργίας, Τεχνικό τμήμα, Εφοδιασμού, Οικονομικών υπηρεσιών, Ασφαλειών.
• Βιβλία και στοιχεία Ναυτιλιακών εταιριών - Απαλλαγή από ΦΠΑ
• Λογιστικό σχέδιο Ναυτιλιακών εταιριών, ανάλυση των στοιχείων: Πάγιο ενεργητικό, αγορά ή κατασκευή πλοίου, Αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα, καθαρή θέση, υποχρεώσεις, έσοδα, έξοδα. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, έξοδα τρίτων, δικηγόρων, Έξοδα συντήρησης και επισκευής, έξοδα μεταφορών. 'Εσοδα από ναύλους, μισθώματα, σταλίες, επισπεύσεις. Σταθερό και μεταβλητό κόστος εταιρίας. Καύσιμα, λιπαντικά, εφόδια, ανταλλακτικά, τρόφιμα, ναυλώσεις, χρεώστες διάφοροι, ασφαλιστικές απαιτήσεις, λογαριασμός πλοιάρχου, διαθέσιμα και τράπεζες. Προμηθευτές, πιστωτές, μισθοδοσία,δάνεια. Μεταβατικοί και περιοδικοί λογαριασμοί.
• Κλείσιμο των βιβλίων, προσδιορισμός αποτελέσματος, σύνταξη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως.

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 24-07-2019 00:00
Λήξη 06-09-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €295.00
Διοργανωτής Hellas Network Computing
Τηλέφωνο 210 3636303
Τόπος διεξαγωγής Hellas Network Co.
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: