Σεμινάρια Τραπεζικής Λογιστικής

Το σεμινάριο Τραπεζικής Λογιστικής απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών Leasing και factoring και γενικά όλων των εταιριών του χρηματοοικονομικού τομέα της οικονομίας που επιθυμούν μία ολοκληρωμένη εικόνα των τραπεζικών εργασιών καθώς και μία έγκυρη γνώση του λογιστικού τρόπου αντιμετώπισής τους. Επίσης σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, μεταπτυχιακούς φοιτητές κτλ. 

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίων:

Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16:00 - 19:00 ή 19:00 - 22:00
Σάββατο: 10:00 - 14:00
Διάρκεια: 20 ώρες.
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις & Λογιστικά Γραφεία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ:
Τραπεζική Λογιστική (20 ώρες)

• Εισαγωγή στα Διεθνή λογιστικά πρότυπα
• Το κλαδικό σχέδιο των τραπεζών
• Οι μεταβατικοί λογαριασμοί
• Λογιστική συναλλάγματος
• Τα χρηματοοικονιμικά μέσα
• Χορηγήσεις
• Leasing και Leaseback
• Factoring
• Ομόλογα
• Καταθέσεις - repos, ομολογιακά δάνεια
• Λοιποί σημαντικοί λογαριασμοί ισολογισμού χρηματοοικονομικής φύσεως
• Οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων
• Οι λογαριασμοί τάξεως
• Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των λοιπών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 12-07-2019 00:00
Λήξη 29-08-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €200.00
Διοργανωτής Hellas Network Computing
Τηλέφωνο 210 3636303
Τόπος διεξαγωγής Hellas Network Co.
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: