Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

OPA elearning

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει βασικές έννοιες για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις Επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητα εφαρμογής του λογιστικού κυκλώματος. Το πρόγραμμα παρέχει λεπτομερή περιγραφή εφαρμογής των λογιστικών προτύπων τόσο σε σε λειτουργικά όσο και σε χρηματοοικονομικά στοιχεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αναλύονται τεχνικά θέματα πού καθιστούν δυνατή τη σε βάθος κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Επιπλέον, στους εκπαιδευόμενους παρέχονται σε έντυπη μορφή δύο δημοσιευμένα βιβλία που αναφέρονται στο αντικείμενο του προγράμματος.

α. Χρηματοοικονομική Λογιστική (Γκίκας Δ., Παπαδάκη Α. , Σιουγλέ Γ., Δεμοιράκος Ε., Τζόβας Χ)
β. Η Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων (Χέβας Δ.)

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται:

  • αποφοίτους Λυκείου
  • αποφοίτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ

Η «αξία» του προγράμματος
Το πρόγραμμα παρέχει λεπτομερή περιγραφή εφαρμογής των λογιστικών προτύπων τόσο σε σε λειτουργικά όσο και σε χρηματοοικονομικά στοιχεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αναλύονται τεχνικά θέματα πού καθιστούν δυνατή τη σε βάθος κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την απαιτούμενη κατανόηση εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν στις οικονομικές υπηρεσίες μια επιχείρησης, τις οικονομικές υπηρεσίες ενός οργανισμού καθώς και σε λογιστικό γραφείο που ασχολείται με θέματα εφαρμογής διεθνών λογιστικών προτύπων.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 52 ώρες

Εισηγητής: Σιουγλέ Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 15-02-2021 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €360.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Σιουγλέ Γεωργία
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: