Εκπαίδευση του Βοηθού Λογιστή

Abpm(1)Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Σκοπός του Σεμιναρίου
Στο Σεμινάριο αυτό παρέχονται πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων (Case studies) να κάνουν οι ίδιοι τις απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές, ξεκινώντας από την στιγμή της σύστασης της εταιρείας, μέχρι την κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού τέλους χρήσης, σύμφωνα και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), ενώ παρέχονται βασικές πληροφορίες για την Ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί το Τεύχος «Ασκήσεις & Λύσεις με χρήση ΕΛΠ», μαζί με το Εγχειρίδιο Βοηθού Λογιστή.

Επίσης, παρέχεται άνευ κόστους υποστήριξη για 12 μήνες στους συμμετέχοντες, σε κάθε ερώτημα σχετικό με την Λειτουργία του Λογιστηρίου το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε θέμα, από τον τρόπο εγγραφής μέχρι λεπτομέρειες Σύνταξης και Ερμηνείας Αποτελεσμάτων και Κατάρτισης Ισολογισμών.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο αυτό ενδείκνυται να το παρακολουθήσουν και οι Λογιστές των Επιχειρήσεων προκειμένου να είναι ενήμεροι σχετικά με το εύρος εκπαίδευσης των συνεργατών τους, να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους στα ΕΛΠ και να αναδείξουν θέματα που χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο Σεμινάριο.

Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 • Θα εξοικειωθούν με τον σωστό τρόπο Λογιστικών Εγγραφών ξεκινώντας απο μηδενική βάση
 • Θα εξοικειωθούν με τις νέες ορολογίες που εισάγουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Θα κατανοήσουν τις Διαφορές Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Θα εξοικειωθούν με τις Εργασίες Κλεισίματος μήνα.
 • Θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν μέσω παραδειγμάτων στις καθημερινές Εργασίες, Ελέγχους και Αναφορές του Λογιστηρίου
 • Μέσω της δωρεάν δωδεκάμηνης υποστήριξης θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κύρος στις λύσεις που κάθε φορά θα επιλέγουν
 • Θα εφοδιασθούν με Εργαλεία με τα οποία διευκολύνεται η Εφαρμογή των ΕΛΠ, καθώς και με Εργαλεία για την Ανάλυση των Ισολογισμών και την Σύνταξη και Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Νικόλαος Καλαμαράς, Λογιστής - Φοροτεχνικός Ά τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων. Εισηγητής Οικονομικών Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο «Η Εκπαίδευση του Βοηθού Λογιστή»
 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου "Εκπαίδευση Βοηθού Λογιστή"
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 24-11-2023 09:30
Λήξη 24-11-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Abpm
Εισηγητής Νικόλαος Καλαμαράς
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas