Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής, Εμπορικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας, Εσόδων - Εξόδων, Epsilonnet & Softone ERP

HellasNetworkComputingΣεμινάριο Προετοιμασίας Εργασίας για Λογιστικά Γραφεία και Λογιστήρια Εταιρειών.

Περιλαμβάνει: Γενική Λογιστική, Εμπορική Διαχείριση, Μισθοδοσία Hyper Epsilonnet, Έσοδα - Έξοδα, Πάγια, ΦΠΑ, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Τήρηση Βιβλίων Β' & Γ΄κατηγορίας, Εκδόσεις & Καταχωρήσεις Παραστατικών, Φορολογία Εισοδήματος, TAXIS, Δηλώσεις, Εργατικά...

Είστε νέος λογιστής, τελειόφοιτος Οικονομικών Σπουδών; Επιθυμείτε να ανταπεξέλθετε και να εργαστείτε σε πλήρως μηχανογραφημένο περιβάλλον; Επιθυμείτε να καλύψετε μια πιθανή έλλειψη εργασιακής εμπειρίας και να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να βρείτε εργασία; Είστε υπάλληλος γραφείου με ευθύνες β. λογιστή; Θέλετε να βελτιώσετε το Βιογραφικό σας και να αυξήσετε το εισόδημά σας;

Οι παραπάνω ερωτήσεις ακούγονται πολύ λογικές και έχουν απασχολήσει την πλειοψηφία των νέων υποψήφιων εργαζομένων που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και τους εργαζόμενους που επιθυμούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να παρακολουθούν όλες τις αλλαγές που βιώνουμε όλοι μας, σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης.

Συνδυάζοντας τη Θεωρία της Λογιστικής με την Μηχανογράφηση, δηλαδή γνωρίζοντας όλες τις καθημερινές υποχρεώσεις ενός σύγχρονου Λογιστηρίου εταιρείας ή Λογιστικού Γραφείου και την άριστη γνώση των δημοφιλέστερων εφαρμογών Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης στην Ελλάδα, οι χρήστες είναι έτοιμοι να εργαστούν σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και απαιτητικό περιβάλλον.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την πλήρη γνώση τήρησης Β & Γ κατηγορίας Βιβλίων, Λογιστικά Πρότυπα, ΦΠΑ, Εμπορική Διαχείριση, τιμολόγηση, καταχώρηση και δχση παραστατικών, πελατών - προμηθευτών, την τήρηση & οργάνωση αποθήκης, Πάγια, Μισθοδοσία - Εργατικά, Περιοδικές και εκκαθαριστικές Δηλώσεις κλπ.. Με λίγα λόγια, όλες τις καθημερινές εργασίες ενός σύγχρονου λογιστηρίου.

Δικαίως λοιπόν θεωρείται ως το ιδανικό σεμινάριο απόκτησης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ!

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο χρήστης αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα & μεγάλης δυσκολίας κάνοντάς τον έτοιμο να εργαστεί σε πλήρως μηχανογραφημένα λογιστήρια.

Διάρκεια: 80 ώρες

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ Extra Λογιστική & Εμπορική Διαχείριση, Hyper Μισθοδοσία Epsilonnet & Softone ERP (80 ώρες):
Μηχανογραφημένη Λογιστική (Εμπορική Διαχείριση, Βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας – Μισθοδοσία)
Α) Εμπορική Διαχείριση με τη χρήση Business Plus Epsilonnet & Softone ERP
• Διαχείριση Αποθήκης
• Διαχείριση Πελατών
• Διαχείριση Προμηθευτών
• Διαχείριση Αξιογράφων
• Διαχείριση Παραστατικών (Πωλήσεων-Αγορών)
• Πλήρης κύκλων εργασιών Εμπορικής Διαχείρισης Εταιρίας σε Μηχανογραφημένο περιβάλλον.
Β) Λογιστική – Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων με τη χρήση Extra Λογιστική Epsilonnet & Softone ERP
• Εισαγωγή
• Ανάλυση και εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
• Έναρξης Νέας Χρήσης
• Απογραφή
• Τήρηση βιβλίων Γ' Κατηγορίας
• Καθημερινές λογιστικές εγγραφές Εταιρίας- (Καταχώριση λογιστικών γεγονότων - Έλεγχος Ημερολογίων - Ισοζύγια - Καθολικά λογαριασμών, Πάγια)
Γ) Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων - Έσοδα / Έξοδα με τη χρήση Softone ERP
• Τήρηση βιβλίων Β'κατηγορίας
• Καθημερινή καταχώριση λογιστικών γεγονότων
Δ) Μισθοδοσία με τη χρήση Hyper της Epsilonnet
Ενότητα 1η:
Νομοθετικό Πλαίσιο
Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές έννοιες
Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & είδη αυτών
Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. - Επ. Εργασίας - Ι.Κ.Α.
Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
Άδεια , ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας
Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές
Ωράρια εργασίας - μεταβολές
Νέος Εργατικός Νόμος
Ενότητα 2η:
Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα Αναλυτικοί υπολογισμοί - παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος
Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις,
Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, ΦΜΥ, Εκκαθάριση
Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
Υπολογισμός ΑΠΔ, Προσωρινής & Οριστικής ΦΜΥ
Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
Ενότητα 3η:
Επίκαιρα Θέματα Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
Έξυπνες αποδοχές, Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
Μείωση Προσωπικού, Λύσεις - Προβλήματα - Διαδικασίες - ΕΡΓΑΝΗ

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 29-06-2022 00:00
Λήξη 13-08-2022 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €695.00
Διοργανωτής Hellas Network Co - Business Training & Education
Τόπος διεξαγωγής Hellas Network Co.
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas