Σεμινάρια Υπολογισμού Μισθοδοσίας & Εργατικών

HellasNetworkComputingΔιάρκεια: 12 ώρες.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό και νομοθετικό περιβάλλον, ο νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας, αλλά και όλοι όσοι εργάζονται σε λογιστήρια, καλούνται να γνωρίζουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες σε θέματα εργασιακά και μισθοδοσίας. Τα εργασιακά ανέκαθεν αποτελούσαν ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι στη σχέση εργοδότη - εργαζομένου και απατείται τυπικότητα και προσαρμογή στους νέους νόμους και διατάξεις διαμορφώνονται σήμερα.  

Με την Θεωρητική εκπαίδευση, παραδείγματα, αλλά και τη χρήση του καλύτερου προγράμματος στη Μισθοδοσία, Hyper της Epsilonnet, μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες και αποκτάτε όλες τις γνώσεις για να εργαστείτε σε θέματα Μισθοδοσίας.

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίων:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16:00 - 19:00 ή 19:00 - 22:00
Σάββατο: 10:00 - 14:00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές, Πολυεθνικές Επιχειρήσεις & Λογιστικά Γραφεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ Μισθοδοσία Hyper Epsilonnet (12 ώρες)
Ενότητα 1η: Νομοθετικό Πλαίσιο
• Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές έννοιες
• Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
• Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους.
• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & είδη αυτών
• Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. - Επ. Εργασίας - Ι.Κ.Α.
• Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
• Άδεια, ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας
• Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
• Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές
• Ωράρια εργασίας - μεταβολές
• Νέος Εργατικός Νόμος
Ενότητα 2η: Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα
• Αναλυτικοί υπολογισμοί - παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος
• Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις,
• Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
• Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
• Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, ΦΜΥ, Εκκαθάριση
• Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
• Υπολογισμός ΑΠΔ, Προσωρινής & Οριστικής ΦΜΥ
• Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
Ενότητα 3η: Επίκαιρα Θέματα
• Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
• Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
• Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
• Έξυπνες αποδοχές, Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
• Μείωση Προσωπικού, Λύσεις - Προβλήματα - Διαδικασίες

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 30-06-2022 00:00
Λήξη 14-08-2022 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €250.00
Διοργανωτής Hellas Network Co - Business Training & Education
Τόπος διεξαγωγής Hellas Network Co.
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas