Το Κλείσιμο της Πώλησης

AptΗ αποκατάσταση Αρμονίας (rapport) κατά την επαφή με τον Πελάτη, η Διαχείριση των αντιρρήσεων, η επιμονή σε ενέργειες που κτίζουν εμπιστοσύνη και η αποφυγή αρνητικών ερωτήσεων, λέξεων και φράσεων είναι σημαντικά στοιχεία για το κλείσιμο της Πώλησης, παράλληλα φυσικά με την ανάδειξη των δυνατών σημείων του Προϊόντος ,την τεκμηρίωση της προστιθέμενης Αξίας και την αποτελεσματική Διαχείριση των αντιρρήσεων.

Βάσει της αποδεκτής Αρχής, ότι το κλείσιμο της Πώλησης ξεκινά με την Λογική, αλλά κλείνει με το Συναίσθημα, είναι σημαντικό σε όλη τη Διαδικασία του κλεισίματος να εφαρμοσθούν οι Αρχές που ολοκληρώνουν τη φιλοσοφία ότι Πώληση ίσον Ανάπτυξη Φιλικών Σχέσεων.

Στο σεμινάριο αυτό, αναπτύσσεται επίσης η Μεθοδολογία Coaching των Πωλητών για ένα επιτυχημένο Κλείσιμο Πώλησης.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο στους Πωλητές που θα βοηθηθούν να αναπτύξουν Στρατηγικές για το κλείσιμο της Πώλησης στην προσπάθεια επίτευξης των Στόχων τους, όσο και στους Προϊσταμένους Πωλήσεων, για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα σύστημα Coaching του Πωλητή για πιο αποδοτικές Πωλήσεις στην Εταιρεία τους.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Οικονόμου Αλέξανδρος,
Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ. Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης. Διαθέτει μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία σε Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και επιχειρησιακή εκπαίδευση (σεμινάρια - workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και διαθέτει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής στη Διαχείριση Έργων, στις Πωλήσεις και στις Τεχνικές Διαπραγματεύσεων.

Περιλαμβάνονται

  • Σημειώσεις του σεμιναρίου "Το Κλείσιμο της Πώλησης"
  • Η Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Εργαλεία για τον Προγραμματισμό των Πωλητών
  • Εργαλεία για την Προετοιμασία του Πωλητή πριν την επίσκεψη
  • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Κόστος Συμμετοχής: 450 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%.
Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,24%.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 26-03-2019 09:30
Λήξη 26-03-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής APT
Τηλέφωνο 210 8143341
Εισηγητής Οικονόμου Αλέξανδρος
Τόπος διεξαγωγής Divani Palace Acropolis Hotel
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: