ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ISO 10002

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 10002 που αφορούν σε θέματα αποτελεσματικού και αποδοτικού χειρισμού παραπόνων ή οποιασδήποτε δυσαρέσκειας  των πελατών προς έναν οργανισμό, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίησή τους. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να εφαρμόζονται σε όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το είδος της δραστηριότητας ή το μέγεθος, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και προορίζεται να ωφελήσει τον οργανισμό, τους πελάτες του, τους παραπονούμενους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Περιεχόμενα:

Στο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση και σχολιασμός του προτύπου, με κύρια εστίαση στα παρακάτω:
• Κατευθυντήριες αρχές για τον αποτελεσματικό χειρισμό των παραπόνων (διαφάνεια, προσβασιμότητα, ανταπόκριση, αντικειμενικότητα, χρεώσεις, εμπιστευτικότητα, προσέγγιση εστιασμένη στον πελάτη, υπευθυνότητες, διαρκής βελτίωση)
• Πλαίσιο χειρισμού παραπόνων, αρμοδιότητες
• Αντιμετώπιση επιθετικών συμπεριφορών
• Προγραμματισμός και σχεδιασμός
• Λειτουργία της διεργασίας χειρισμού παραπόνων (από την παραλαβή μέχρι και το κλείσιμο του παραπόνου)
• Διατήρηση και βελτίωση (ανάλυση, αξιολόγηση και συμπεράσματα από τα παράπονα, επάρκεια χειρισμού)

Απευθύνεται σε:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών που λαμβάνουν ή διαχειρίζονται παράπονα πελατών, και γενικά σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας στη διαχείριση των πελατών.

Εισηγητές: Μαρία Πιτσίκα, Άννα Γεωργίου

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 22-05-2019 09:00
Λήξη 22-05-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €200.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Μαρία Πιτσίκα, Άννα Γεωργίου
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: