ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των πωλήσεων αποτελεί ιδιαίτερο και νευραλγικό σημείο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης, με βάση τους ανατιθεμένους στόχους υλοποίησης αυτού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στελέχωση του τμήματος, δεδομένου η επιλογή αυτών αποτελεί πρόκληση και συμβάλλει στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον ιδιαίτερο κόσμο των Επιχειρήσεων.

Ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν:
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ των Τμημάτων Οικονομίας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Τμημάτων και λοιπών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και ήδη εργαζόμενοι σε Επιχειρήσεις, που επιθυμούν να απασχοληθούν στον ιδιαίτερο χώρο των πωλήσεων, επιδεικνύοντας τις ικανότητες και δεξιότητες τους, απαντώντας στις ιδιαίτερες προκλήσεις του χώρου.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• Έννοια και περιεχόμενου του όρου «πώληση»
• Οι πωλήσεις σήμερα: βασικά σημεία οργάνωσης αυτού
• Βασικές τεχνικές αξιολόγησης των ήδη υπαρχόντων πελατών μιας εταιρίας
• Ανάλυση των στόχων σε τμήματα επιχείρησης και τρόποι αξιοποίησης αυτών
• Πωλητής: έννοια, ανατιθέμενοι στόχοι και τρόποι υλοποίησης αυτών
• Η εικόνα του πωλητή για τον εαυτό του
• Απόδειξη αξιοπιστίας πωλητή
• Επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων πωλητών μ ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές μεθόδους επιλογής αυτών
• Βασικά συστήματα & μέθοδοι εκπαίδευσης πωλητών
• Υποκίνηση πωλητών με ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό και στην επιλογή αποτελεσματικών μεθόδων
• Συστήματα αμοιβής πωλητών
• Οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων – βασικά θέματα διοίκησης του τμήματος πωλήσεων
• Βασικά θέματα εποπτείας πωλητών με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση των μηνιαίων – ετήσιων ανατιθέμενων στόχων υλοποίησης
• Πωλητής και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• Η εφαρμογή του Talent Management για τα νέο εισερχόμενα στελέχη του χώρου των πωλήσεων
• Βασικά θέματα σταδιοδρομίας στη Διοίκηση Πωλήσεων
• Case studies

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-05-2019 09:00
Λήξη 17-05-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Hellas
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: