ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Στόχος του σεμιναρίου είναι, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την διατύπωση ισχυρισμών διατροφής και υγείας στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την δυνατότητα:
- να διατυπώνουν ισχυρισμούς οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ευεργετικό θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα στον άνθρωπο.
- να προβάλλουν αποτελεσματικά τα τρόφιμα αποδίδοντας την θετικής τους εικόνα, με ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας και του δυνητικού τους αντίκτυπου.
- να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό με επιστημονικά αξιολογημένες γνώσεις σχετικά με τη δίαιτα και τη διατροφή καθώς και τη σχέση τους με την υγεία.

Περιεχόμενα

- Νομοθεσία ισχυρισμών διατροφής και υγείας.
- Ορισμοί και προϋποθέσεις χρήσης ισχυρισμών.
- Εγκεκριμένοι και απορριφθέντες ισχυρισμοί στην Ε.Ε.
- Ισχυρισμοί διατροφής: ασκήσεις και παραδείγματα.
- Ισχυρισμοί υγείας: ασκήσεις και παραδείγματα.
- Ισχύουσες βάσεις δεδομένων ισχυρισμών και χρήση τους.

Απευθύνεται σε:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την επισήμανση (Ποιότητα - Ασφάλεια) και προώθηση (Marketing - Branding) τροφίμων και ποτών. Στελέχη εργαστηρίων αναλύσεων τροφίμων και συμβούλους ποιότητας και εξαγωγικού marketing.

Εισηγητές: Γιώργος Μπένος

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS
  • Προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η εμπειρία σε σεμινάριο Εσωτερικού ή Επικεφαλής Επιθεωρητή Παλαιότερης Έκδοσης
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 02-12-2019 09:00
Λήξη 02-12-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €200.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Γιώργος Μπένος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: