ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες 

Η διαπραγμάτευση είναι η τέχνη και η επιστήμη εξασφάλισης συμφερουσών συμφωνιών.
Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον η διαπραγμάτευση αναδεικνύεται παγκοσμίως σε κορυφαία επιχειρησιακή και προσωπική δεξιότητα. Όλοι μας διαπραγματευόμαστε. Κάθε επαφή μας είναι και μια διαπραγμάτευση.Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της  δουλειάς μας, των  σχέσεών μας, της ζωής μας. Διαπραγματευόμαστε  με επιχειρηματικούς εταίρους, με πελάτες,  με προμηθευτές, με προϊσταμένους, με υφισταμένους, με συναδέλφους, με  μέλη της οικογένειας μας, ακόμη και  με τους εαυτούς μας. Διαπραγματευόμαστε συνεχώς. Πολλοί πλέον καταλαβαίνουν ότι οι  διαπραγματεύσεις  έχουν διαδικασίες, μεθοδολογίες, στρατηγικές, τακτικές και ο αποτελεσματικός διαπραγματευτής δεν γεννιέται και η εμπειρία δεν είναι αρκετή. Η διαπραγμάτευση σήμερα έχει γίνει επιστήμη.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες:
-  Nα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές, τακτικές και στρατηγικές ώστε να ξεπερνούν εμπόδια ακόμα και όταν
   οι καταστάσεις δεν είναι όπως τις θέλουν.
-  Να δομούν συμφέρουσες συμφωνίες για σήμερα ενώ διασφαλίζουν καλές μακροπρόθεσμες σχέσεις.
-  Να μειώσουν κόστη με συμφέρουσες συμφωνίες αγορών ή/και πωλήσεων
-  Να γίνουν δημιουργικοί, ευέλικτοι και να βρίσκουν εφικτές λύσεις υπό δυσμενείς συνθήκες.
-  Να δημιουργούν καλύτερες συνέργιες και να αντιμετωπίζουν αντιθέσεις και συγκρούσεις σε περιβάλλον εμπιστοσύνης.
-  έχετε προσωπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα στην εταιρεία
-  Να εφοδιαστούν με προσωπικό και εταιρικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
-  Να βελτιώσουν δεξιότητες ρεαλιστικές, δοκιμασμένες και εφαρμόσιμες μακριά από θεωρίες και επικοινωνιακά παιχνίδια.

Το σεμινάριο υπογραμμίζει τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι μας κάθε μέρα στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας τις πλέον ανεπτυγμένες μεθοδολογίες και εκπαιδευτικά μέσα.
                                                    
Σύντομη θεματολογία
-  Η έννοια, η διαδρομή και τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης
-  Τα Στάδια της
-  Η προετοιμασία και η σπουδαιότητα της
-  Οι παράγοντες, η διαδικασία και ο σχεδιασμός της
-  Η προσωπική προετοιμασία και προετοιμασία των κρίσιμων συντελεστών της
-  Η τεχνική της ατζέντας
-  Ο σκληρός πυρήνας της διαπραγμάτευσης και πως προετοιμάζεται
-  Πως ορίζονται και κατοχυρώνονται οι στόχοι
-  Οι κρίσιμοι παράγοντες των ορίων
-  Ποια είναι και πως κατατίθεται η αρχική θέση?
-  Καταθέτω πρώτος ή δεύτερος?
-  Λάθη και παγίδες στις παραχωρήσεις
-  Το σημείο “Αντίστασης” , ο “Κόκκινος Διακόπτης “ και τα “Αγκυροβόλια”
-  Οι B.A.T.N.A και σημασία τους
-  Οι πέντε στρατηγικές και οι εφαρμογές τους
-  Η επικοινωνία στη διαπραγμάτευση
-  Ο 12λογος του επιτυχημένου διαπραγματευτή
-  Τα 7 Θανάσιμα λάθη στις διαπραγματεύσεις

Απευθύνεται σε: 

-  Στελέχη επιχειρήσεων όλων των διευθύνσεων
-  Συμβούλους  διαπραγματευόμενοι  υπέρ τρίτων
-  Μηχανικούς με αντικείμενο τις Συμβάσεις και τις Προμήθειες
-  Στελέχη πωλήσεων και  αγορών
-  Σε όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες.

Εισηγητές: Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 31-10-2019 09:00
Λήξη 01-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €300.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: