Αποτελεσματικές Πωλήσεις 2: Ο Πωλητής Σύμβουλος

OPA elearning

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας διαφορετικής φιλοσοφίας πώλησης. Η ξεχωριστή αυτή προσέγγιση εδράζεται στην απαίτηση των πελατών ο σημερινός πωλητής να λειτουργεί ως σύμβουλος για αυτούς βοηθώντας να δώσουν τις βέλτιστες λύσεις στα προβλήματά τους. Το πρόγραμμα αυτό θα αναπτύξει εκείνες τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε οι σημερινοί πωλητές να αποτελούν έμπιστους συνεργάτες των πελατών τους και να καλλιεργούν και διατηρούν μακροχρόνιες, και αμοιβαία επωφελείς, σχέσεις συνεργασίας μαζί τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους και Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), ΑΤΕΙ
 • Αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις
 • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος

Ενότητες

 • Οι νέες προκλήσεις στην πώληση
 • Κατανόηση προτεραιοτήτων πελάτη
 • Διάγνωση προτεραιοτήτων πελάτη
 • Εντοπισμός αγοραστικών κινήτρων
 • Κατανόηση κοινωνικού στυλ πελάτη
 • Επικοινωνία προσαρμοσμένης λύσης

Η «αξία» του προγράμματος
Η ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας διαφορετικής φιλοσοφίας πώλησης, προσέγγιση η οποία εδράζεται στην απαίτηση των πελατών ο σημερινός πωλητής να λειτουργεί ως σύμβουλος για αυτούς βοηθώντας να δώσουν τις βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα τους.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα:

 • Κατανοούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί πωλητές
 • Μπορούν να διαγνώσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών τους
 • Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τους λόγους και τα κίνητρα πραγματοποίησης μιας αγοραστικής απόφασης
 • Αναγνωρίζουν το κοινωνικό στυλ των πελατών τους
 • Επικοινωνούν την πρότασή τους στον πελάτη σύμφωνα με το κοινωνικό του στυλ, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 30 ώρες

Εισηγητής: Βλάσης Σταθακόπουλος

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 15-01-2021 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €290.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: