Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Εμπορικής Λειτουργίας

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Ο σωστός σχεδιασμός, η οργάνωση και η διαχείριση της εμπορικής λειτουργίας ενός οργανισμού αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της επιτυχίας της εμπορικής του προσπάθειας. Από την μια πλευρά, το σημαντικό κόστος που εισάγει η εμπορική λειτουργία μιας εταιρείας (marketing και πωλήσεις) επιβάλλει την αποδοτική της λειτουργία. Από την άλλη, είναι σημαντικό αυτή να είναι αποτελεσματική, έτσι ώστε να οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών, στην ικανοποίηση των πελατών και εν τέλει σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

Περιεχόμενα

• Τέσσερα management styles κι εφαρμογή τους στην εμπορική λειτουργία
• Στρατηγική marketing και πως αυτή υποστηρίζει την στρατηγική της εταιρείας
• Σχέδιο marketing και τα συστατικά του
• Δομή τμήματος πωλήσεων
• Διαχείρισης δραστηριότητας πωλητών και σχετικά εργαλεία
• Κατηγορίες προϊόντων – υπηρεσιών και αγορών
• Εμπορική και πιστωτική πολιτικής
• Εργαλεία παρακολούθησης προσφορών και παραγωγής στατιστικών
• Απαραίτητα στατιστικά στοιχεία
• Εργαλεία διαχείρισης απόδοσης
• Εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων

Απευθύνεται σε:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές ή / και προϊσταμένους πωλήσεων και marketing καθώς και εμπορικών ή και γενικών διευθυντών που επιθυμούν να οργανώσουν την προσπάθεια marketing και πωλήσεων των οργανισμών τους με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό.

Εισηγητές: Γεώργιος Καραδήμας

Οφέλη από το Σεμινάριο
Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην διαχείριση της εμπορικής λειτουργίας των οργανισμών τους. Θα έχουν διδαχθεί κι εμπεδώσει τις βασικές αρχές σχεδιασμού, πράγμα που θα τους βοηθήσει να τις εφαρμόσουν στο περιβάλλον του οργανισμού τους και να την προσαρμόσουν σωστά στις ανάγκες και στις δυνατότητές του. Θα έχουν διασφαλίσει τέλος την δυνατότητα της διαρκούς παρακολούθησης μέσα από δείκτες απόδοσης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 24-11-2022 09:00
Λήξη 25-11-2022 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Γεώργιος Καραδήμας
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas