ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (SALES AND PRODUCTION PLANNING)

TUV Hellas newΤο 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στους βέλτιστους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών των Πωλήσεων και της Παραγωγής με σκοπό τον καθορισμό, τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των προβλέψεων και των στόχων των πωλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, τις δυνατότητες της Παραγωγής τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων (lead times υλών), την επιδιωκόμενη κερδοφορία και τη χρηματοδότηση των πλάνων πωλήσεων και παραγωγής.

Περιεχόμενα
• Εισαγωγή στις έννοιες των προβλέψεων και στόχων των πωλήσεων και των περιορισμών της παραγωγής και της διαθεσιμότητας υλικών
• Μοντέλα και τεχνικές κατάρτισης προβλέψεων, προϋπολογισμού και στόχων πωλήσεων - δομές προγραμματισμού πωλήσεων (sales planning structures)
• Μοντέλα Παραγωγής discrete manufacturing, process manufacturing, make to stock, make to order, make to final assembly
• Ομάδες και Οικογένειες προϊόντων (product groups) – Κατανομές (disaggregation) και συγκεντρώσεις (aggregation) από και προς τελικούς κωδικούς προϊόντων
• Προγραμματισμός πωλήσεων, αγορών και παραγωγής (Sales Operations planning) - Σενάρια προγραμματισμού (Sales Operations planning scenarios)
• Διαχείριση ζήτησης (Demand management) και Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός (long term planning)
• Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών (simulate MRP), Προγραμματισμός απαιτήσεων δυναμικότητας (capacity requirements planning) και Προγραμματισμός αγορών (Purchasing requirements) και Διαθεσιμότητας χρημάτων (cash availability)
• Ανάλυση και Προγραμματισμός Κερδοφορίας (profitability analysis planning)
• Πληροφοριακά συστήματα πωλήσεων – Σύγκριση προϋπολογιστικών δεδομένων με τα πραγματικά δεδομένα (plan - actual comparison)
• Παρακολούθηση και διόρθωση πλάνων πωλήσεων, αγορών και παραγωγής – αντιμετώπιση μεγάλων αποκλίσεων

Απευθύνεται σε:

- Προσωπικό Διεύθυνσης Παραγωγής
- Προσωπικό Διεύθυνσης Πωλήσεων

Εισηγητές: Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 20-06-2024 09:00
Λήξη 21-06-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Δημήτρης Χατζηγιαννάκης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas