Σεμινάρια στο Digital Marketing

HAUΗ Ελληνοαμερικανική Ένωση, βραβευμένος εκπαιδευτικός οργανισμός, από το 1957, προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης. Στο τομέα του Digital Marketing ξεκινώντας το 2012, προσφέρει το Certificate in Digital Marketing, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 140 ωρών, με πιστοποιητικό παρακολούθησης ΚΕΔΙΒΙΜ (πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ).

Έναρξη 19-09-2022 00:00
Λήξη 20-12-2022 00:00
Χωρητικότητα 25
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas