Τηλεφωνική – Προσωπική επικοινωνία, πώληση, follow up, & Selling up

TUV Hellas newΜετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν μεθόδους για αποτελεσματική τηλεφωνική και προσωπική επικοινωνία με απώτερο σκοπό την πώληση υπηρεσιών/προϊόντων, εδραίωση απόψεων, την συνεχή ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, και τη συμπληρωματική πώληση.

Επίσης, βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των τηλεφωνικών επικοινωνιών, γενικότερα θα:
• Καλλιεργήσετε τις δεξιότητες, τη γνώση και τις τεχνικές που έχετε αναπτύξει
• Αποκτήσετε νέες δεξιότητες και τεχνικές για τον προγραμματισμό, την πώληση, τη διαπραγμάτευση και την δημιουργία “άριστης” τηλεφωνικής-προσωπικής επικοινωνίας με τον πελάτη
• Επιδείξετε αυτές τις νέες δεξιότητες και τεχνικές με αναπαράσταση πραγματικών καταστάσεων (Role Play)
• Θα προσεγγίσετε τον τρόπο εργασίας που υποδεικνύουν οι Άριστες Πρακτικές

Σε ποιους απευθύνεται:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους αλλά και πεπειραμένους Πωλητές, που θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ή και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους αναφορικά με την τέχνη των πωλήσεων τηλεφωνικά αλλά και του χειρισμού αντιρρήσεων σε αυτές αλλά και σε κάθε επαγγελματία που καλείται να βελτιωθεί σε επίπεδο τεχνικής τηλεφωνικών πωλήσεων αλλά και σε θέματα τηλεφωνικής-προσωπικής επαγγελματικής εξυπηρέτησης.

Θέματα σεμιναρίου:
• Εισαγωγή στην Επικοινωνία – Βασικές αρχές
• Οι ιδιαιτερότητες του «τηλεφωνικού» λόγου
• Η κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία για Τηλεφωνική Επικοινωνία
• H κατάλληλη γλώσσα της Τηλεφωνικής Επικοινωνίας
• Στόχοι και προδιαγραφές τηλεφωνικής επικοινωνίας
• Ο αποτελεσματικός έλεγχος και η μεθοδολογία της συνομιλίας
• Θετική σκέψη και ομιλία
  Οι 4 διαφορετικοί τύποι συμπεριφοράς (Κυρίαρχος, Επηρεάζων, Σταθερός, Προσεκτικός)
• Χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων από το τηλέφωνο, Ε.Α.Δ.Ε
• Χειρισμός Πελατών που είναι θετικά προσκείμενοι αλλά και σε «αρνητικά» προδιατεθειμένους πελάτες (Ιατρούς και Φαρμακοποιούς)
• Κλείσιμο ραντεβού από το τηλέφωνο
• Τεχνικές πώλησης για υπάρχοντες και για νέους πελάτες
• Προετοιμασία αποτελεσματικού σεναρίου
• Το κλείσιμο της τηλεφωνικής πώλησης και συνομιλίας
• Τηλεφωνικό follow up και δεύτερη πρόταση
• Η συμπληρωματική πώληση
• Οι κανόνες για επιτυχία στις Τηλεφωνικές Πωλήσεις
• Δεκάλογος της προετοιμασίας στην τηλεφωνική επικοινωνία

Μεθοδολογία

Συμμετοχικό – interactive webinar και παρουσιάσεις Ομαδική και Μεμονωμένη Πρακτική Εξάσκηση Μελέτες πραγματικών περιπτώσεων

Θα μάθετε από τους άλλους – θα συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας, θα αποτελέσετε μέλος μιας ομάδας

Πρακτική Εξάσκηση-Ομαδική Εργασία, Role Plays

Σημειώσεις & video - links

Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολούθηση TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 07-06-2023 14:00
Λήξη 08-06-2023 18:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas