Κανονιστική συμμόρφωση φορέων δημοσίου

IbclΤο σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η υποχρέωση κανονιστικής συμμόρφωσης των Φορέων του Δημοσίου και κάποιες, εκ των βασικότερων, νομοθετικών επικαλυπτόμενων υποχρεώσεων με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι εν λόγω Φορείς, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και σύννομη εσωτερική οργανωτική οργάνωση και λειτουργία τους. Στόχος του παρόντος σεμιναρίου δεν είναι η εξαντλητική και εξατομικευμένη, ανά φορέα του Δημοσίου, ανάλυση του συνόλου των νομοθετικών υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης. Τουναντίον, επιχειρείται η παρουσίαση κάποιων, των σημαντικότερων ίσως, υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή τους. Επιπλέον, προτείνονται κάποια, τα πλέον χρήσιμα, Εργαλεία κανονιστικής συμμόρφωσης των Φορέων του Δημόσιου.

Αποτελεί ένα πρακτικό Οδηγό εφαρμογής της νομοθεσίας βάσει των βέλτιστων εθνικών, ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών πρακτικών διακυβέρνησης φορέων από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Φορείς του Δημοσίου, ανεξαρτήτως βαθμού
 • Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους Φορέων του Δημοσίου
 • Υπαλλήλους που απασχολούνται ήδη ή θα απασχοληθούν ως υπεύθυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance officers) ή Σύμβουλοι Ακεραιότητας σε Φορείς του Δημοσίου
 • Εσωτερικούς και εξωτερικούς Ελεγκτές Φορέων του Δημοσίου
 • Όλους όσους επιθυμούν να καταρτιστούν, να εργαστούν ή/και να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της κανονιστικής συμμόρφωσης Φορέων του Δημοσίου (Νομικούς και μη)

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν πληρέστερα και να εξοικειωθούν με:

 • Την λειτουργία και την σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance) για τους Φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
 • Τις πλέον κρίσιμες υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης για τους Φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
 • Τις απαιτήσεις του ρόλου ενός Compliance Officer/Συμβούλου ακεραιότητας ως μέλος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Την φύση, περιεχόμενο και τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης μέσω των κατάλληλων Εργαλείων και Τεχνολογιών

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ιωάννης Σαρακηνός, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς του δικαίου, εξειδικεύεται δε στην κανονιστική συμμόρφωση των εταιρειών αλλά και ΝΠΔΔ (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML & προστασίας προσωπικών δεδομένων/GDPR) και στο δημόσιο-διοικητικό δίκαιο (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και των σχολικών επιτροπών των δήμων). Διατελεί, επί σειρά ετών, εξωτερικός νομικός σύμβουλος εταιρειών αλλά και ΝΠΔΔ, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, και είναι εισηγητής και προσκεκλημένος ομιλητής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, σχολικών επιτροπών και κανονιστικής συμμόρφωσης (AML/Whistleblowing/GDPR/Διανοητική Ιδιοκτησία) στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα. Έχει, επίσης, ολοκληρώσει επιτυχημένα πολλά έργα συμμόρφωσης εταιρειών και φορέων του δημοσίου με τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) αλλά και τις εν γένει απαιτήσεις της νομοθεσίας. Από το 2015 είναι ενεργός συνεργάτης/expert της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 22-04-2024 09:30
Λήξη 22-04-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής iBcl
Εισηγητής Ιωάννης Σαρακηνός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas