ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ALPHAoikonomotechnikiΤο σεμινάριο αυτό καταδεικνύει στην πράξη το πόσο σημαντικό είναι για την Διοίκηση κάθε επιχειρηματικής μονάδας το Πρότυπο Κόστος σαν ένα αποτελεσματικό μέσο Διοίκησης και Ελέγχου. Η λειτουργία του Ελέγχου είναι αλληλένδετη με την λειτουργία του Σχεδιασμού όπως επίσης και με τις λειτουργίες της Οργάνωσης, της εναρμόνισης της διεύθυνσης με τους αντικειμενικούς σκοπούς, την υποκίνηση για αύξηση παραγωγικότητας και με τις άλλες λειτουργίες της Επιχείρησης, αλλά και την συμπίεση του τελικώς πραγματοποιηθέντος κόστους.

Τι περιλαμβάνει
• Πρότυπο Κόστος
• Πραγματικό Κόστος
• Αποκλίσεις και αξιολόγηση αποτελέσματος
• Νεκρό Σημείο

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε οικονομολόγους, μηχανικούς και στελέχη παραγωγής, σε στελέχη σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων , σε μικρούς επιχειρηματίες, σε ανέργους και σε φοιτητές που θέλουν να μάθουν το σύστημα της πρότυπης κοστολόγησης στην πράξη.

Εκπαιδευτική δομή σεμιναρίου
• Εισαγωγικές έννοιες για το Κόστος
• Βασικά Συστήματα Κοστολόγησης
• Βασικές Οργανωτικές αρχές επιχείρησης- Οργανόγραμμα
• κοστολογική Οργανωτική Δομή
• Προγραμματισμός Παραγωγής
• Χρονομέτρηση

• ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ (STANDARD COST)

Ορισμός & Έννοια του Προτύπου Κόστους.
Σκοποί που Εξυπηρετεί
Προϋποθέσεις Κατάρτισης Προτύπου Κόστους

• Ανάπτυξη Προτύπου Κόστους (πραγματικό παράδειγμα)

Καθορισμός Κέντρων Κόστους
Καθορισμός Κοστολογικής Περιόδου
Καθορισμός προτύπων – πρότυπες αναλώσεις υλών,
πρότυπος χρόνος παραγωγής, πρότυπες τιμές άμεσης εργασίας
πρότυπες τιμές Γενικών εξόδων
πρότυποι συντελεστές επιμερισμού
πρότυπο κόστος ανά μονάδα ανά κέντρο κόστους

• Ανάπτυξη & Υπολογισμός Πραγματικού Κόστους

Πραγματικές Αναλώσεις Υλών
Πραγματικοί χρόνοι παραγωγής
Πραγματικές τιμές άμεσης εργασίας
Πραγματικές τιμές Γενικών εξόδων
Πραγματικές τιμές συντελεστών επιμερισμού
Πραγματικό Κόστος ανά μονάδα ανά κέντρο κόστους

• Αποκλίσεις

Απόκλιση υλών & απόδοσης υλών
Απόκλιση άμεσης εργασίας & απόδοσης άμεσης εργασίας
Απόκλιση τιμών & αποτελεσματικότητας Γενικών εξόδων
Απόκλιση τιμών & όγκου πωλήσεων

• Νεκρό Σημείο

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν:
• Το σεμινάριο σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή
• Πρότυποι πίνακες σε excel για να κάνετε την δική σας μελέτη κοστολόγησης
• Πληροφορίες υπό μορφή εκπαιδευτικής άσκησης για να αναπτύξετε μελέτη κοστολόγησης την οποία θα μας στείλετε και θα σας δώσουμε την αξιολόγηση.
• Βεβαίωση παρακολούθησης

Χρονική Διάρκεια
• Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δομής γίνεται σε 12 ώρες.

Κόστος - Εκπτώσεις:
360,00 Ευρώ/άτομο, 300 Ευρώ/άτομο για ανέργους
Στο 2ο σεμινάριο 15%, στο 3ο σεμινάριο 25%

Εισηγητές: ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-11-2017 09:00
Λήξη 11-11-2017 13:30
Χωρητικότητα 10
Λήξη εγγραφών 08-11-2017
Τιμή ατόμου €360.00
Διοργανωτής ΑLPHA OIKONOMOTECHNIKI.GR
Τηλέφωνο 6972 035360
Εισηγητής ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τόπος διεξαγωγής Grand Hotel Palace
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: