ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μια αρχική προσέγγιση της έννοιας του χρόνου και της σημασίας αυτού που έχει για την καθημερινότητα, αλλά και για τη ζωή γενικότερα.

Μέσα από μια σειρά ασκήσεων και δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες κατανοούν την έννοια και σπουδαιότητα της σωστής κατανομής του χρόνου, καθώς επίσης ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από τη σωστή διαχείριση του, ενώ αναλύονται και πιθανά εμπόδια που προκύπτουν, κατά τη διαδικασία υλοποίησης αυτού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαχείριση του χρόνου στην εργασία, ενώ διατυπώνονται προτάσεις, μέθοδοι και εργαλεία για την αποδοτικότερη διαχείρισή του, στα ιδιαίτερα δυναμικά περιβάλλοντα μιας εξελισσόμενης επιχείρησης όπου ο «χρόνος» παίρνει «τη μορφή χρήματος» με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιών τους, στο χώρο εργασίας τους έτσι ώστε να μειώνεται το άγχος και το stress που απορρέει από τη μη σωστή κατανομή του.

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών που επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους ως προς τη διαχείριση χρόνου, μειώνοντας το καθημερινό stress, τη μη σωστή χρησιμοποίηση αυτού, καθώς επίσης και σε όλους όσους επιθυμούν να μάθουν να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι παρακάτω Ενότητες:
• Εισαγωγή στην έννοια του «Χρόνου» & σωστή αξιοποίηση αυτού
• Βασικοί τρόποι αξιοποίησης χρόνου & η αντίληψη αυτών από άτομα εργάζονται με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης
• Η έννοια της «Οργάνωσης Χρόνου» και ο τρόπος υλοποίησης αυτής
• Χρόνος & αναβλητικότητα και τρόποι διαχείρισης αυτής
• Χρόνος και άγχος : τρόποι καταπολέμησης αυτού
• Η Διαχείριση του stress: Πώς εντοπίζονται τα αίτια και πώς θεραπεύονται αντιμετωπίζονται
• Πρακτικές Ασκήσεις Απαλλαγής από το Stress
• H Φιλοσοφία Win – Win και η Διαχείριση των Συγκρούσεων
• Πώς το Coaching συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της Παραγωγικότητας και την απαλλαγή από το stress
• Case studies
• Ανακεφαλαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 15-04-2019 09:00
Λήξη 16-04-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Hellas
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: