Workshop Modern Project Management

Apt

Πολλές Επιχειρήσεις, ιδίως όσες είναι προσανατολισμένες στα Έργα, όπως π.χ. Υπηρεσίες, Τεχνικά Έργα, Εγκαταστάσεις Εξοπλισμού και Service ενώ έχουν αυξανόμενο Τζίρο, πολλές φορές δεν αντανακλάται αυτό με αναλογικό τρόπο στην Κερδοφορία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η αιτία είναι κυρίως η έλλειψη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας Σχεδιασμού δραστηριοτήτων και Πόρων, Σχεδίου Ποιότητας, Μέτρησης και Παρακολούθησης της Παραγωγικότητας, του Κόστους και της Ταμειακής Ροής.

Από την άλλη πλευρά στελέχη των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων εμπλέκονται σε Εσωτερικά - Επενδυτικά Έργα όπως: Λανσάρισμα νέων Προϊόντων, Εγκατάσταση ERP, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Σχεδιασμός και Εφαρμογή Marketing Plan, Business Plan και Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης.

 • Μεγάλο ποσοστό αυτών των Έργων (40% περίπου) εγκαταλείπονται πριν την ολοκλήρωσή τους και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό από όσα ολοκληρώνονται δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις (50% περίπου).
 • Με δεδομένο ότι και το Επιχειρησιακό Σχέδιο ενός Οργανισμού αναλύεται τελικά σε μια σειρά Έργων, είναι προφανές ότι τα στελέχη που είναι εξοικειωμένα με τη δομημένη διαχείριση Έργων, είναι σε θέση να απογειώσουν την Επιχείρησή τους.

Η προσέγγιση μας λαμβάνει υπόψη:

 • Τις Απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 21500:2012, που περιλαμβάνει τις καλές Πρακτικές για τον επιτυχή Σχεδιασμό, Προγραμματισμό, Υλοποίηση και Ολοκλήρωση των πάσης φύσεως Έργων
 • Τις Απαιτήσεις του PRINCE 2, εισάγοντας με παραδείγματα και templates την μέθοδο SIPOC
 • Τα κυριότερα σημεία από το υλικό του Institute of Project Management (PMBOK)
 • Κυρίως όμως, την Εμπειρία υλοποίησης των 1.000 περίπου Οργανωτικών Έργων της εταιρείας μας στον σχεδιασμό Εργαλείων Project Management και Εργαλείων Παρακολούθησης Παραγωγικότητας

Το Σεμινάριο αυτό εξελίσσεται ως workshop και βήμα προς βήμα παρουσιάζονται στην πράξη Εργαλεία που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας και δίνονται άνευ κόστους στους συμμετέχοντες, με τα οποία παρακολουθείται η Φυσική Πρόοδος, η Κοστολόγηση, η Διαχείριση Ροής των υλικών ανά προμηθευτή και φάση Έργου, η Ποιότητα, ο Προϋπολογισμός και η Ταμειακή Ροή, η Διαχείριση Κινδύνων και Αλλαγών, καθώς επίσης και η Διαχείριση Πόρων, της Παραγωγικότητας, του Κόστους και της Ταμειακής Ροής σε όλη τη διάρκεια του Έργου. Με τα ίδια Εργαλεία παρακολουθείται και η εξέλιξη Ομάδος Έργων (Program Management). Παράλληλα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία ευθυγράμμισης των επιμέρους δράσεων του Project με την εισροή των απαιτούμενων πληροφοριών από ERP και τις απαντήσεις στις κατάλληλες αναφορές καταχωρώντας τα απαραίτητα δεδομένα (μεθοδολογία SIPOC).

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες και μετόχους Επιχειρήσεων
 • Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους / Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών που εμπλέκονται στη Διαχείριση Έργων
 • Τεχνικούς και Εμπορικούς Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στελέχη που εμπλέκονται στη Διαχείριση Ποιότητας Έργου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αθανάσιος Μπίκος, Business Consultant με πολυετή προγραμματιστική εμπειρία στην εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM, καθώς και Paperless Office. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία στο Project Management και στην Εφαρμογή Αρχών Συνεχούς Βελτίωσης (Lean Manufacturing principles) και στον Διοικητικό Τομέα (Lean Administration). Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας.

Περιλαμβάνονται    

 • Εγχειρίδιο «Workshop Modern Project Management»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία Διαχείρισης Έργων:

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Έργων
Προϋπολογισμός Έργου και Report Αποκλίσεων
Εργαλεία Μέτρησης και Ελέγχου Παραγωγικότητας
Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Ταμειακής Ροής

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου 

Κόστος Συμμετοχής: 300 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,24%.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-04-2019 09:30
Λήξη 16-04-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής APT
Τηλέφωνο 210 8143341
Εισηγητής Αθανάσιος Μπίκος
Τόπος διεξαγωγής CROWNE PLAZA - ATHENS CITY CENTRE
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: