ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

“Scripta manent”, τα γραπτά μένουν, και στη σύγχρονη εποχή της διάχυσης της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ο γραπτός λόγος, ανεξάρτητα από το μέσο μετάδοσής του, παραμένει, ως  σημείο αναφοράς, εξαιρετικά ισχυρός. Η γνώση των βασικών αρχών της γραπτής επικοινωνίας είναι κομβικής σημασίας για τον οποιοδήποτε επαγγελματία, στέλεχος επιχειρήσεων και , γενικά, για τον κάθε άνθρωπο που θέλει να επικοινωνεί αποτελεσματικά και με επιτυχία. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των τρόπων και των τακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία, τόσο σε επιχειρηματικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο.

Περιεχόμενα:

• Εισαγωγή στην έννοια της επικοινωνίας
• Βασικές μορφές επικοινωνίας (εσωτερική, διαπροσωπική, διαμεσολαβητική, επιχειρηματική).
• Η επιλογή των λέξεων
• Χρήση συγκεκριμένων λέξεων
• Χρήση αφηρημένων λέξεων
• Η διαδικασία της πειθούς κατά τον Αριστοτέλη.
• Αναγνώριση του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε.
• Γραπτή επικοινωνία στις επιχειρήσεις και το μοντέλο των δέκα “C”
• Πλεονεκτήματα της γραπτής επικοινωνίας
• Μορφές επίσημης γραπτής επικοινωνίας
• Γραπτή εξωτερική επικοινωνία της επιχείρησης
• Είδη εταιρικών εξωτερικών μηνυμάτων (δήλωση οράματος, δήλωση αποστολής, προωθητικές ενέργειες, δελτία τύπου).
• Γραπτή εσωτερική επικοινωνία – Υπηρεσιακά σημειώματα, ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικά μηνύματα και διαχείριση τους, μπλογκ, συμπληρωματικές εσωτερικές εκδόσεις.
• Αντιμετώπιση ζητημάτων εσωτερικής γραπτής επικοινωνίας υπό το πρίσμα της διαφορετικότητας (πολιτισμικής – φυλετικής – φύλου – ηλικίας).
• Γραφή παραγράφων με πλήρες νοηματικό περιεχόμενο
• Μοντέλο PETER.
• Μεταφορά της εικόνας στο γραπτό λόγο.
• Βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, γραπτών και προφορικών.
• Γνώση και αξιοποίηση χρονικών πλαισίων για αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία.
Πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές.

Απευθύνεται σε:

• Στελέχη επιχειρήσεων, όλων των βαθμίδων, τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.
• Σε όλους τους εργαζόμενους που πιστεύουν ότι η ολοκληρωμένη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία στην παγκοσμιοποιημένη αγορά αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Εισηγητές: Ζαννής Γκιουζέλης

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS (TUV NORD)
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 12-07-2019 09:00
Λήξη 12-07-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €180.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Ζαννής Γκιουζέλης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: