ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες  

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με:

• Τις παραμέτρους ταυτότητας και προστασίας των ανθρώπων από το θόρυβο και τις δονήσεις στο εργασιακό περιβάλλον
• Την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα προστασίας, ποιότητας ζωής και συνθηκών εργασίας σε σχέση με το θόρυβοκαι τις δονήσεις καθώς και τις συνέπειες υπερβολικής έκθεσης
• Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους φυσικούς παράγοντες κινδύνου θορύβου και δονήσεων στην Ελλάδα
• Τις δυνατότητες αναγνώρισης, μέτρησης και μελέτης αντιμετώπισης προβληματικών συνθηκών εργασιακού θορύβου και δονήσεων
• Τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών μέτρησης των παραμέτρων που αντιπροσωπεύουν τον εργασιακό θόρυβο και τις δονήσεις κατά την Ελληνική νομοθεσία και τις μεθόδους μελέτης εξειδικευμένων ηχομονωτικών έργων
• Συνήθεις μεθόδους αντιμετώπισης εργασιακού θορύβου και δονήσεων με πρακτικά παραδείγματα 

Απευθύνεται σε: 

Τεχνικούς Ασφαλείας, Υπευθύνους Υγείας & Ασφάλειας, Μηχανικούς που ασχολούνται συμβουλευτικά με θέματα εργασιακών κινδύνων, Ελεγκτικούς φορείς
- Συμβούλους Επιχειρήσεων 

Εισηγητές: Δρ Σπυρίδων Μουζακίτης

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 06-09-2019 09:00
Λήξη 06-09-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €220.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Σπυρίδων Μουζακίτης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: