CRISIS MANAGEMENT

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες  

Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του σεμιναρίου Risk Management, η TÜV HELLAS έρχεται να καλύψει την ανάγκη για την κατανόηση των εννοιών του CRISIS MANAGEMENT, ώστε να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τα είδη των εταιρικών κρίσεων, τα επίπεδα τους, καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν τόσο σε επίπεδο χειρισμού των κρίσεων, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης της αναγκαίας επικοινωνιακής στρατηγικής, με στόχο οι κρίσεις να επηρεάσουν στον μικρότερο δυνατό βαθμό την λειτουργία, αλλά και την φήμη της εταιρίας σας.

Μέσα από μία σειρά επεξηγηματικών διαφανειών, καθώς και μέσα από μία σειρά στοχευμένων workshops & case studies, το σεμινάριο CRISIS MANAGEMENT διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή καθόλη την διάρκεια υλοποίησής του, με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τα ουσιαστικά εφόδια για την αντιμετώπιση των κρίσεων σε κάθε κλάδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Περιεχόμενα 

1. Ανάλυση προτύπου BS 11200:2014-Crisis Management
Όροι & Ορισμοί
• Κρίση (Crisis)
• Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management)
• Συμβάν (Incident)
• Ενδιαφερόμενα μέρη
• Αναφορά Κατάστασης/Ενημέρωση
Περιεχόμενα Προτύπου BS 11200:2014

2. Βασικές έννοιες του Crisis Management (Crisis Management Core Concepts & Fundamental Terms)
• Είδη Κρίσεων (Λειτουργικές, Περιβαλλοντικές, Οικονομικές, Ανθρώπινοι Πόροι, Εργατικά Ατυχήματα, Προσβολή Εταιρικής Φήμης, Κακόβουλες Ενέργειες, Τρομοκρατία κ.α.)
• Επίπεδα Κρίσεων (Levels 1-2-3)
• Στάδια της Κρίσης (προ κρίσης-ανταπόκριση στην κρίση-μετά την κρίση)
• Ο ρόλος της ηγεσίας κατά την κρίση
• Αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητας σχετικά με τις κρίσεις
• Στρατηγικές αποφάσεις κατά την διάρκεια της κρίσης
• Η στρατηγική επικοινωνίας κατά την κρίση
• Ο κύκλος της επικοινωνίας (προ κρίσης-αρχική φάση-φάση εξέλιξης-φάση ύφεσης-φάση αξιολόγησης)
• Η κατανόηση του ακροατηρίου (τρόπος πρόσληψης/επίπεδο κατανόησης των μνημάτων που αποστέλλει η εταιρία και η δημιουργία δεδομένων από το ακροατήριο)
• Ο Εκπρόσωπος-Spokesperson (ο ρόλος του, η συνεργασία του με τα ΜΜΕ, και οι αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να έχει ο εκπρόσωπος τύπου)
• Οι απαιτήσεις του χώρου επικοινωνίας
• Περιεχόμενα ενός Εγχειριδίου Επικοινωνίας κατά την Κρίση (Crisis Communication Manual)
• Κατηγοριοποίηση επικοινωνιών
• Τρόποι απόδοσης μηνυμάτων ανάλογα με τους αποδέκτες
• Η διαχείριση των Social Media κατά την διάρκεια της κρίσης

3. Υλοποίηση ενός Πλαισίου Διαχείρισης Κρίσης μέσω του BS 11200:2014 (Building a Crisis Management Framework through BS 11200:2014)
Αναμονή και Εκτίμηση Κρίσης (Anticipate & Assess)
Προετοιμασία (Prepare)
• Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Plan)
• Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ανάλυση Καθηκόντων/Υπευθυνοτήτων των μελών της Ομάδας)
• Η Διαχείριση των Πληροφόρησης
• Η ενημέρωση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση
Ανταπόκριση (Respond)
• Εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων
• Ενέργειες της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων
Αποκατάσταση (Recover)
Ανασκόπηση και Διδαχές από την Κρίση (Review & Learn)

4. Εφαρμογή γνώσεων Σεμιναρίου
• Workshop 1- Διαχείριση Κρίσεων Επιπέδου 1
• Workshop 2- Κατάρτιση ενός Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων (Επίπεδα Κρίσεων 2-3)

5. Παρουσίαση Case Studies Επιχειρήσεων 

Απευθύνεται σε: 

- Διευθύνοντες Συμβούλους επιχειρήσεων (CEO’s)
- Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων (Members of the Board of Directors)
- Στελέχη εταιρειών διαφορετικών τομέων που ασχολούνται με το Risk & Crisis Management
- Συμβούλους Επιχειρήσεων 

Εισηγητές: Νέστορας Παπαρούπας

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Το σεμινάριο διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα με υλικό στην Αγγλική
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 14-11-2019 09:00
Λήξη 15-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €290.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Νέστορας Παπαρούπας
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: