ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στην αποτίμηση και την κοστολόγηση των αποθεμάτων και ιδιαίτερα των βιομηχανικών προϊόντων και παρουσιάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές αποτίμησης και κοστολόγησης των βιομηχανικών προϊόντων ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το κόστος των υπό ανάπτυξη προϊόντων ή των make to order, να εκτιμούν την αξία των αποθεμάτων των αποθηκών τους και να καθορίζουν ελάχιστες τιμές πώλησης σε προσφορές.

Περιεχόμενα:

• Εισαγωγή στις έννοιες του κόστους και τους προσδιορισμούς του (Άμεσο και Έμμεσο κόστος, Σταθερό και Μεταβλητό κόστος, Οριακό κόστος, Πρότυπο κόστος (standard cost), Κόστος Πωληθέντων, Κόστος Αποθεμάτων
• Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος
• Κέντρα Κόστους και Εσωτερικές Εντολές (Internal Orders)
• Δομή Κόστους Παραγωγής (Άμεσο κόστος υλικών, άμεσα εργατικά, Γενικά Βιομηχανικά έξοδα – ΓΒΕ)
• Βασικά αρχεία Υλικών, Συνταγολόγια, Bill of Material – BOM, , Φασεολόγια,
• Αποτίμηση αποθεμάτων για Αγοραζόμενα και Παραγόμενα υλικά
• Μέθοδοι αποτίμησης (MT, FIFO κλπ) – Επιλογή μεθόδου αποτίμησης – πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα
• Εξίσωση αποτίμησης υλικών (κόστος παραχθέντων, κόστος πωληθέντων, κόστος μενόντων)
• Αναφορές κοστολόγησης – Κόστος μονάδος, Roll up cost, κόστος υλικών, άμεσα εργατικά, Γενικά Βιομηχανικά έξοδα
• Σύγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων
• Ανάλυση Αποκλίσεων παραγωγής (αποκλίσεις ποσότητας αποκλίσεις τιμής, αποκλίσεις εργατικών)
• Ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων
• Βιβλίο Αποθήκης

Απευθύνεται σε:

- Προσωπικό Οικονομικής Διεύθυνσης
- Προσωπικό Διεύθυνσης Παραγωγής
- Προσωπικό Διεύθυνσης Πωλήσεων

Εισηγητές: Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 14-11-2019 09:00
Λήξη 15-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €320.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Δημήτρης Χατζηγιαννάκης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: