ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες:

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο με θέμα Επίλυση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας οι συμμετέχοντες θα μάθουν:
Ποιες είναι οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, με ποιους τρόπους και εργαλεία αντιμετωπίζονται.
Ποιά τα οφέλη αυτής της διαδικασίας επίλυσης και πως επιδρούν στον εργασιακό χώρο.
Τί ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα.

Περιεχόμενα
• Εισαγωγή-Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, το εργαλείο της Διαμεσολάβησης γενικά
• Διαφορές μεταξύ Διαμεσολάβησης και Διαμεσολάβησης στο χώρο εργασίας
• Τα βασικά για τη Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας
• Παιχνίδι Ρόλων
• Υπέρ και Κατά στη Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας
• Συζήτηση

Απευθύνεται σε:

• Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού
• Διευθυντές/Στελέχη επιχειρήσεων
• Σε όλους όσοι έρχονται σε επαφή με υπαλλήλους και προσπαθούν να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που αφορούν στον εργασιακό χώρο

Εισηγητές: Ευαγγελία Πολυράκη, Σπύρος Λειβαδόπουλος

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 06-12-2019 09:00
Λήξη 06-12-2019 15:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €300.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Ευαγγελία Πολυράκη, Σπύρος Λειβαδόπουλος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: