Πολυπλοκότητα και Αβεβαιότητα στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

OPA elearning

Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι στην καθημερινή τους δραστηριότητα έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα λήψης αποφάσεων που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα, με σύγχρονες μεθόδους που θα τους βοηθήσουν στη βέλτιστη διαχείριση των προβλημάτων αυτών. Παρότι οι μέθοδοι αυτοί έχουν αναπτυχθεί και εδραιωθεί με επιτυχία στη διεθνή ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και πρακτική, οι τεχνικές απαιτήσεις τους συχνά αποτρέπουν τους φυσικούς αποδέκτες τους να τις κατανοήσουν και να τις θέσουν σε εφαρμογή.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η μεταφορά των μεθόδων αυτών σε τέτοια μορφή, ώστε να είναι κατανοητή και να μπορεί να εφαρμοστεί από επαγγελματίες και στελέχη χωρίς ειδικές τεχνικές, μαθηματικές και υπολογιστικές γνώσεις, και να γίνει κτήμα και καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με ποσοτικές και ποιοτικές έννοιες που μπορούν να τους προσφέρουν (α) μία καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, (β) το πώς αυτά επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες και σε τι βαθμό, και (γ) να τους προσφέρει τεχνικές και μεθόδους (εννοιολογικές, ποσοτικές και υπολογιστικές) που οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων, δεδομένων των συνθηκών του προβλήματος. Το παραπάνω πλαίσιο του προγράμματος έχει εφαρμογές σε πολλές πτυχές επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας, όπως τουρισμός, ενέργεια, διαχείριση και τιμολόγηση φυσικών πόρων (π.χ. ιχθυοκαλλιέργειες, ορυκτά), τηλεπικοινωνίες και νέες τεχνολογίες (R&D valuation for IT projects), διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, αξιολόγηση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες που στην καθημερινή τους δραστηριότητα έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα λήψης αποφάσεων που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα, αλλά και σε πτυχιούχους, φοιτητές κάθε κατεύθυνσης και ανέργους, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν και να καταρτιστούν σε σύγχρονες μεθόδους βέλτιστη διαχείρισης σε προβλήματα λήψης αποφάσεων.

Η «αξία» του προγράμματος
Η μεταφορά των μεθόδων για τη βέλτιστη διαχείριση των προβλημάτων λήψης αποφάσεων που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα σε τέτοια μορφή, ώστε να είναι κατανοητή και να μπορεί να εφαρμοστεί από επαγγελματίες και στελέχη χωρίς ειδικές τεχνικές, μαθηματικές και υπολογιστικές γνώσεις, και να γίνει κτήμα και καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών αυτών.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 60 ώρες

Εισηγητής: Τσεκρέκος Ανδριανός, Επ. Καθηγητής

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 29-01-2021 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €500.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Τσεκρέκος Ανδριανός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: