Στρατηγική των Επιχειρήσεων

OPA elearning

To πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, αλλά και φοιτητές / σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο του προγράμματος, το πλαίσιο για να μπορούν να σκέφτονται στρατηγικά, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα. Ενδεικτικά θα προσεγγίσουμε:

  • Τι είναι στρατηγική; Το διαμάντι της στρατηγικής ως ένας εύληπτος τρόπος κατανόησης της στρατηγικής μιας επιχείρησης.
  • Τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρησή τους απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους.
  • Πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει τους πόρους και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην αγορά.
  • Ποιές οι δυνητικές στρατηγικές ανάπτυξης σε ένα υφεσιακό περιβάλλον. Ποια τα υπέρ και τα κατά της κάθε στρατηγικής επιλογής.
  • Γιατί η στρατηγική ανάπτυξης συχνά καταλήγει σε αποτυχία παρά σε επιτυχία; Πως μια επιχείρηση μπορεί να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες επιτυχίας μιας στρατηγικής ανάπτυξης.
  • Αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής. Πως μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα διαχειρίσιμο αριθμό εφικτών, αποδεκτών και ταιριαστών κινήσεων στρατηγικής.
  • Τις ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Γιατί η στρατηγική είναι δύσκολες αποφάσεις ‘τι κάνουμε, αλλά κυρίως τι ΔΕΝ κάνουμε (trade-offs)’;
  • Πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η στρατηγική; Ποιος ο ρόλος των τμημάτων της επιχείρησης στη διαμόρφωση και υλοποίησή της;
  • Ποιά οχήματα υλοποίησης της στρατηγικής (εξαγορές, συγχωνεύσεις, συμμαχίες, ίδια ανάπτυξη) ενδείκνυνται κατά περίπτωση.
  • Τέλος, τί αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στην επιχείρηση, ώστε να αναπτυχθεί ένας υγιής στρατηγικός διάλογος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων (μικρών, μεσαίων και μεγάλων), σε νέους επιχειρηματίες (νεοφυείς επιχειρήσεις), σε επαγγελματίες και εργαζόμενους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να κατανοήσουν καλύτερα τη στρατηγική των επιχειρήσεών τους, καθώς και σε φοιτητές/σπουδαστές.
Κατά συνέπεια το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στη χάραξη της στρατηγικής των επιχειρήσεών τους όσο και σ’ αυτούς οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν τη στρατηγική. Συχνά η στρατηγική δεν αποτυγχάνει στη σύλληψή της αλλά στην υλοποίησή της.

Η «αξία» του προγράμματος

To πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, αλλά και φοιτητές/σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο του προγράμματος, το πλαίσιο για να μπορούν να σκέφτονται στρατηγικά, ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 13 εβδομάδες ή 65 ώρες

Εισηγητής: Παπαδάκης Βασίλης, Καθηγητής, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 15-01-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €450.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Παπαδάκης Βασίλης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: