Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

OPA elearning

Το πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών - Business Process Management (BPM), αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προιόν που προσφέρεται για πρώτη φορά υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το περιεχόμενο, η δομή και ο συνδυασμός των διαφόρων μεθόδων εκπαίδευσης καθιστούν το πρόγραμμα αποτελεσματικό σε όρους άμεσης μεταφοράς των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας. Η μοναδικότητά του έγκειται στην ενεργή εμπλοκή του εκπαιδευόμενου με (1) πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα προερχόμενα από διάφορους κλάδους αλλά και από το χώρο εργασίας του, και (2) πραγματικού (live) πληροφοριακού συστήματος. Kατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μέρους του προγραμματος παρέχεται hands on εκπαίδευση σε ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα, το SAP ERP, με τη συνεχή καθοδήγηση των έμπειρων εισηγητριών του χώρου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Management) στοχεύει στο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία διοίκησης επιχειρηματικών διαδικασιών των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για πτυχιούχους (απαραίτητο), κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (επιθυμητό), με επαγγελματική ενασχόληση ως:

  • Επιχειρησιακοί αναλυτές
  • Αναλυτές συστημάτων
  • Στελέχη με θέση ευθύνης που αφορά σε διαχείριση διαδικασιών σε οργανισμό (π.χ. υπεύθυνοι ποιότητας, υπεύθυνοι business reporting, υπεύθυνοι διαδικασιών HR, υπεύθυνοι διαδικασιών εξυπηρέτησης πελατών ή πωλήσεων ή marketing, ή logistics, ή operations, ή financial controlling)
  • Συντάκτες αναφορών βασει εταιρικού ERP
  • Στελέχη υπηρεσιών δημοσίου τομέα
  • Εταιρικοί ελεγκτές
  • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
  • Σύμβουλοι σχεδιασμού υλοποίησης πληροφοριακών εφαρμογών

Η «αξία» του προγράμματος

Η μοναδικότητά του έγκειται στην ενεργή εμπλοκή του εκπαιδευόμενου με (1) πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα προερχόμενα από διάφορους κλάδους αλλά και από το χώρο εργασίας του, και (2) πραγματικου (live) πληροφοριακου συστηματος. Kατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μέρους του προγραμματος παρέχεται hands on εκπαίδευση σε ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα, το SAP ERP, με τη συνεχή καθοδήγηση των έμπειρων εισηγητριών του χώρου.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 9 εβδομάδες ή 30 ώρες

Εισηγητής: Πουλυμενάκου Αγγελική, Αν. Καθηγήτρια, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 16-12-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €650.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Πουλυμενάκου Αγγελική
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: