Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού σε ERP

OPA elearning

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού σε ERP» αναπτύσσει δεξιότητες τελικού χρήστη σε περιβάλλον SAP και προετοιμάζει για παρακολούθηση προγράμματος πιστοποίησης συμβούλου ανάπτυξης SAP HCM. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων End User SAP HCM προσφέροντας ζωντανό εξ΄αποστάσεως εκπαιδευτικό εργαστήριο και δυνατότητα ατομικής πρόσβασης του εκπαιδευόμενου σε περιβάλλον SAP HCM.
Εισηγητής στο πρόγραμμα είναι πιστοποιημένος σύμβουλος ανάπτυξης SAP HCM.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Απόφοιτοι και Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και ΤΕΙ
  • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος

Η «αξία» του προγράμματος

Η μοναδικότητά του έγκειται στην ενεργή εμπλοκή του εκπαιδευόμενου μέσω hands-on εμπειρία σε SAP ERP σύστημα που προσομοιώνει πραγματικό παραγωγικό περιβάλλον εργασίας, με τη συνεχή καθοδήγηση των έμπειρων εισηγητριών του χώρου.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 40 ώρες

Εισηγητής: Πουλυμενάκου Αγγελική, Αν. Καθηγήτρια, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 30-01-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €550.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Πουλυμενάκου Αγγελική
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: