Άδεια εξασκήσεως Προσωπικού Ασφαλείας

KEKKEM

Το ΚΕΚ ΚΕΜ παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security) που οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια (Άδεια Security).

Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο πλέον για την έκδοση άδειας εργασίας στον συγκεκριμένο εργασιακό κλάδο των security και αποκτάται κατόπιν παρακολούθησης του εξειδικευμένου σεμιναρίου κατάρτισης και με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που διδάσκονται αφορούν στα εξής:
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Ε.Π.Υ.Α.
• ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
• ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
• ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΑ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α.
• ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
• ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 105 ώρες.

Στην τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνεται και το κόστος Πιστοποίησης.

Τοποθεσία διεξαγωγής: Καπνοκοπτηρίου 15 και Αβέρωφ 29, Αθήνα, τκ 10433, ΚΕΚ ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-03-2020 00:00
Λήξη 30-04-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 14-03-2020
Τιμή ατόμου €280.00
Διοργανωτής ΚΕΚ ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2
Τόπος διεξαγωγής ΚΕΚ ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas