ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΦ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ 3PL – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Ο σαφής καθαρισμός των απαιτήσεων μεταξύ μιας εταιρείας παραγωγής ή και εμπορίας προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ και του εξωτερικού παρόχου της για θέματα ορθών πρακτικών αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων αυτών, αλλά και η παρακολούθηση της τήρησης τους είναι κρίσιμης σημασίας για μια σωστή συνεργασία, που να είναι αμοιβαία επωφελής.

Περιεχόμενα:

Γενικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην αποθήκευση και διανομή φαρμάκων και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ - Απαιτήσεις
Συνεργασία με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής
• Επιλογή παρόχου
• Συμβόλαιο και Service Level Agreement (SLA)
• Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Καθορισμός ορθών πρακτικών αποθήκευσης (GSP) και διανομής (GDP) που πρέπει να τηρεί ο πάροχος – απαιτήσεις κατευθυντηρίων οδηγιών 2013/C 343/01, 05/11/2013 και Υ.Α. 1348/2004
• Διαχείριση της ποιότητας, Προσωπικό, Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, Τεκμηρίωση, Ενέργειες και λειτουργία, Διαχείριση επιστροφών, ανάκλησης, ληξιπροθέσμων/ ληγμένων, Δραστηριότητες που αναθέτει σε τρίτους/ συμβόλαιο, Αυτοεπιθεώρηση, Μεταφορά και ορθές πρακτικές μεταφοράς (GDP)
Μορφές ελέγχου του παρόχου
• Δείκτες μέτρησης της επίδοσης (KPIs)
• Επιθεωρήσεις 2ου μέρους στον πάροχο
− προγραμματισμός, εκτέλεση, κατηγοριοποίηση ευρημάτων, αναφορά αποτελεσμάτων, επακόλουθες ενέργειες
− τεχνικές επιθεώρησης

Απευθύνεται σε:
• Στελέχη και υπαλλήλους αποθήκευσης και προμηθειών/ logistics εταιρειών παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
• Στελέχη και υπαλλήλους εταιρειών αποθήκευσης και διανομής για λογαριασμό τρίτων (3PL)
• Στελέχη και υπαλλήλους τμημάτων Compliance των ανωτέρω εταιρειών
• Συμβούλους επιχειρήσεων

Οφέλη από το σεμινάριο
Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στις ορθές πρακτικές αποθήκευσης και διανομής προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ και στις υποχρεώσεις μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής για λογαριασμό τρίτων και της εταιρείας/ πελάτη της. Θα γνωρίζουν, επιπλέον τα θέματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που πρέπει να καθορίζονται σε ένα συμφωνητικό συνεργασίας, καθώς και τις μορφές ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών.

Εισηγητές: Άννα Γεωργίου

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-09-2022 09:00
Λήξη 27-09-2022 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Άννα Γεωργίου
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas