Paperless Office (Live Online Training)

AptΤο σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Διαχείριση της συνεχούς ροής των εισερχομένων πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της καθημερινότητας, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση του τρόπου καθορισμού προτεραιοτήτων, αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας και Οργάνωση των Αναθέσεων με καθορισμό προθεσμιών και μηχανισμούς ελέγχου υλοποίησης. 

Με τον τρόπο αυτόν οδηγούμαστε σε σημαντική βελτίωση στη διαχείριση του χρόνου και τελικά σε αύξηση της παραγωγικότητας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα της McKinsey, τα Στελέχη αφιερώνουν κατά μέσο όρο 1,8 ώρες την ημέρα για αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης και σύγχρονα Εργαλεία, ώστε να μειωθεί δραστικά αυτός ο χρόνος.

Παρουσιάζονται επίσης εφαρμογές που συγχρονίζονται με Tablets/Smartphones, με τις οποίες διαχειριζόμαστε Επιχειρηματικές Λειτουργίες, Έγγραφα, Επαφές, Ημερολόγια, Εκκρεμότητες, Αναθέσεις, Ευκαιρίες, Επικοινωνία με πελάτες κλπ, που οδηγούν σε ένα «Paperless Office", βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και την παραγωγικότητα της λειτουργίας του Στελέχους.

Για την μέτρηση της παραγωγικότητας χρησιμοποιούνται Εργαλεία, με τα οποία αποτυπώνεται η Αποδοτικότητα της Λειτουργίας του γραφείου, με χρήση Δεικτών για την Εξέλιξη των Εκκρεμοτήτων και των Projects, καθώς και την Αξιοποίηση του Χρόνου με βάση το Time matrix του Stephen Covey και το Σύστημα 5S για την ευταξία του γραφείου. 

Το Σεμινάριο αυτό, θα αποτελέσει ακόμη σημαντικότερο βοήθημα στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός έχει διάσπαρτα Γεωγραφικά Σημεία, όπου αναπτύσσονται Επιχειρησιακές Δράσεις ή έχει καθιερώσει για τους Συνεργάτες του διαφόρων Επιπέδων Σύστημα Τηλεργασίας.

Ταυτοχρόνως με την διαμόρφωση των κατάλληλων υποδομών δημιουργείται ένα virtual Δίκτυο, μέσω του οποίου όλοι οι Συνεργάτες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω Internet όπως ακριβώς συμβαίνει με τα εσωτερικά τηλέφωνα και το Δίκτυο ενός γραφείου.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη, από τη Γραμματέα Διεύθυνσης ως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Ελεύθερο Επαγγελματία, που θέλουν να μειώσουν την «εσωτερική» γραφειοκρατία, να αυξήσουν την ταχύτητα διακίνησης των πληροφοριών, να βελτιώσουν την ποιότητα του Management και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να εξοικειωθούν με εφαρμογές που διευκολύνουν την εσωτερική Επικοινωνία
 • Να γνωρίσουν σύγχρονους τρόπους για τη διαχείριση της πληροφορίας και των εκκρεμοτήτων
 • Να βελτιώσουν δομές και τρόπους αρχειοθέτησης ώστε να μην χάνεται χρόνος
 • Να είναι σε θέση να αξιοποιούν Tablets / Smartphones για όλες τις λειτουργίες της Επιχείρησης
 • Να ενημερωθούν για τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους συγχρονισμού και τους πιο ασφαλείς τρόπους διακίνησης αρχείων ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά από οποιοδήποτε σημείο και από οποιοδήποτε μέσο
 • Να ξεναγηθούν στις σημαντικότερες Εφαρμογές (αρκετές διατίθενται δωρεάν) που αυξάνουν με εντυπωσιακό τρόπο την Παραγωγικότητα
 • Να κάνουν χρήση Εργαλείων που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας και θα τους δοθούν άνευ κόστους
 • Να εφαρμόσουν με σχετικό Case Study την μεθοδολογία David Allen για θεαματική βελτίωση στη διαχείριση του χρόνου και στη βελτίωση της Παραγωγικότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Παναγιώτης Σταθόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πληροφορικής. IT Specialist με 30ετή εμπειρία στους Η/Υ, το πεδίο δράσης του εστιάζει στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων και ειδικότερα σε θέματα Digital Transformation, Data Analysis και Business Intelligence, Digital Marketing (πιστοποιημένος στα Google Ads) και σε θέματα ανάπτυξης υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων. Με μεγάλη εμπειρία σε βάσεις δεδομένων, προγραμματισμό και συστημάτων ασφάλειας της πληροφορίας είναι από τους πρώτους πιστοποιημένους DPO. Επίσης διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε εκπαιδευτικά σεμινάρια Οργάνωσης Γραφείου όπως "Paperless Office", "Office Operations Excellence".

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο «Paperless Office» σε ηλεκτρονική μορφή
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Για καθημερινή Εφαρμογή στο γραφείο δίνονται:

  Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
  Εργαλείο Βελτίωσης της Διαχείρισης Χρόνου
  Εργαλείο ABC Analysis
  Εργαλείο Time Matrix του Stephen Covey
  Εργαλείο Επίλυσης Προβλημάτων
  Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων
  Εργαλείο Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 07-12-2022 09:30
Λήξη 08-12-2022 15:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής APT
Εισηγητής Παναγιώτης Σταθόπουλος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas