ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-Σεμινάρια στην Οργάνωση και ΔιοίκησηΗ Διοίκηση Ποιότητας ήταν και παραμένει μια διαρκής πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για κάθε Οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης. Μέσα από την εξέλιξη της κατεύθυνσης, της δομής και των απαιτήσεων των σχετικών διεθνών προτύπων, αντανακλάται ολοένα και περισσότερο η αξία της Διοίκησης Ποιότητας και των Συστημάτων που την πλαισιώνουν, ως οχήματος για την αλλαγή κουλτούρας από το επίπεδο άσκησης της πρακτικής της ηγεσίας έως το σύνολο των λειτουργιών.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον καταλύτη για κάθε διεργασία αλλαγής κουλτούρας σε έναν Οργανισμό. Τα στελέχη που αναλαμβάνουν την εφαρμογή των Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας, παράλληλα με την τεχνική διάσταση του ρόλου τους, καλούνται να λειτουργήσουν, σε συνεργασία με την Ανώτατη Διοίκηση, ως φορείς της αλλαγής κουλτούρας, αναφορικά με:

  • τη στάση των εργαζόμενων απέναντι στην εργασία τους, υιοθετώντας δράσεις για ανάπτυξη της ομαδικότητας και της δημιουργικότητας και πρακτικές για τη συνεχή βελτίωση
  • την αντίληψη της ευθύνης και συνεισφοράς τους στην ικανοποίηση των πελατών και τη διαρκή ανάπτυξη του Οργανισμού

Η αποτελεσματικότητα των στελεχών που αναλαμβάνουν τον πολυδιάστατο και απαιτητικό αυτό ρόλο συνδέεται άρρηκτα με τις συναισθηματικές ικανότητες αυτών και τον τρόπο που αυτές αντανακλούν στη συμπεριφορά τους και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους μέσα στον Οργανισμό.

Σκοπός

Ο σκοπός του βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των στελεχών Διοίκησης Ποιότητας καθώς και των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων όσον αφορά:

  • στην κατανόηση της ολικής διάστασης της Ποιότητας ως οχήματος για την αλλαγή κουλτούρας
  • στην άρση των εμποδίων για την αλλαγή, μέσα από την υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών συνεργασίας / επικοινωνίας στην καθημερινότητα της εργασίας
  • στη σημασία της αυτο-παρακίνησης για την παρακίνηση των ανθρώπων – κλειδιών
  • στην αντίληψη της δύναμης της συμπεριφοράς για την άσκηση επιρροής
  • στην ενίσχυση της πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας ατόμων και ομάδων
  • στην κατάρτιση αποτελεσματικών Σχεδίων Δράσης για την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζόμενων στην επίτευξη των στόχων συνεχούς βελτίωσης και ικανοποίησης των πελατών

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενδυναμώσουν στελέχη που έχουν αναλάβει έργο εφαρμογής προγράμματος Διοίκησης Ποιότητας, Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας, Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διεργασιών και γενικότερα πρωτοβουλιών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, οι οποίες προϋποθέτουν αλλαγή της κουλτούρας της επιχείρησης, καθώς και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας αυτής. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη που κατέχουν εν γένει ηγετικό ρόλο μέσα στην επιχείρηση και επηρεάζουν / καθοδηγούν τον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα.

Μετά την ολοκλήρωση του προράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-03-2023 09:00
Λήξη 17-03-2023 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas