Whistleblowing - Ν.4990/2022

AptΤο σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων για την υποχρέωση των Εταιρειών και των Φορέων του δημοσίου να ιδρύσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς διαύλους υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών παραβιάσεων του ενωσιακού Δικαίου από επιφορτισμένα με το ρόλο αυτό πρόσωπα (πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος/whistleblowers) τόσο με βάση τον πρόσφατο Εθνικό Νόμο (Ν. 4990/2022) όσο και με βάση το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο (Οδηγία ΕΕ/2019/1937). Επίσης, γίνεται αναφορά και στη σχέση και αλληλεπίδραση των εν λόγω νομοθετημάτων με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR, Ν. 4624/2019, κείμενα Ευρωπαϊκών Οργάνων κ.λπ.) καθώς και τις πρακτικές προεκτάσεις της αλληλεπίδρασης αυτής.

Το Σεμινάριο αποτελεί ένα πρακτικό οδηγό εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις Εταιρείες και τα ΝΠΔΔ τόσο στο πλαίσιο προετοιμασίας για την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και κατά την εφαρμογή των μέτρων κάλυψης των απαιτήσεων αυτών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Διοίκησης
 • Στελέχη κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υπεύθυνους Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) ή σε όσους πρόκειται να αναλάβουν τέτοια καθήκοντα
 • Συμβούλους
 • Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρείες
 • Νομικούς Συμβούλους Οργανισμών
 • Στελέχη Φορέων του Δημοσίου
 • Νομικά Πρόσωπα και Φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές & Διαγνωστικά Κέντρα, Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Τράπεζες & παρόχους χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, Σωματεία και Ιδρύματα, διαμεσολαβητές, ΜΚΟ).
 • Όλους όσους επιθυμούν να έχουν γνώση των κανόνων του Συστήματος Προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου

Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν πληρέστερα και να εξοικειωθούν με:

 • Τον Σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαδικασιών και Πολιτικών για τη Συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη νομοθεσία
 • Ποιες παραβιάσεις θα πρέπει να αναφέρονται
 • Ποιοι μπορούν να οριστούν ως Πληροφοριοδότες Δημοσίου Συμφέροντος (Whistleblowers)
 • Πως προστατεύονται τα Πρόσωπα που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου (Whistleblower Protection)
 • Την Διαδικασία Ίδρυσης του Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων Ενωσιακού Δικαίου για την υποβολή, παραλαβή και παρακολούθηση των αναφορών
 • Τον ρόλο του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)
 • Τα κοινά σημεία και τις αποκλίσεις του Ν. 4990/2022 και τον συγκερασμό με τον GDPR
 • Τις προβλεπόμενες κυρώσεις

Εισηγητής

Ιωάννης Σαρακηνός, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς δικαίου, εξειδικεύεται δε στο εμπορικό (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο τεχνολογιών και αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML), στο δημόσιο-διοικητικό (κυρίως στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και σχολικών επιτροπών των δήμων) και στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διατελεί, επί σειρά ετών, νομικός σύμβουλος οικονομικών φορέων αλλά και φορέων του δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, και είναι εισηγητής και προσκεκλημένος ομιλητής σε θέματα δημοσίου δικαίου (ιδίως δημόσιες συμβάσεις και σχολικές επιτροπές), GDPR και AML. Έχει, επίσης, ολοκληρώσει επιτυχημένα πολλά έργα συμμόρφωσης εταιρειών και φορέων του δημοσίου με τα προσωπικά δεδομένα (GDPR), το AML αλλά και εν γένει την κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας τους. Από το 2015 είναι εξωτερικός συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Περιλαμβάνονται

 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 02-10-2023 09:30
Λήξη 02-10-2023 14:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής APT
Εισηγητής Ιωάννης Σαρακηνός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas