ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το σεμινάριο πραγματεύεται το θέμα της Διαχείρισης των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο αλλά και γενικότερα. Σε μία σύγκρουση, εκτός του αποτελέσματος που βλέπουμε, υπάρχει ένα υπόβαθρο το οποίο ποικίλει ανά περίπτωση και έχει ενδιαφέρον η ανάλυσή του τόσο από τεχνοκρατική όσο και από κοινωνική/ψυχολογική άποψη. Η προσέγγιση αυτή βοηθά στο να βρούμε την κατά το δυνατόν καλύτερη δυνατή λύση, καθώς κάθε σύγκρουση παρουσιάζει μοναδικά στοιχεία.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να πάρουν γνώσεις ως προς το να:

 • Αντιληφθούν τους λόγους και τις συνήθεις πηγές δημιουργίας κρίσεων –εργασιακών συγκρούσεων
 • Αναγνωρίζουν τις προσωπικότητες που δημιουργούν προβλήματα, με βάση τα στοιχεία της συμπεριφοράς τους
 • Κατανοούν τις συγκρούσεις ως συχνό επακόλουθο κάθε διαδικασίας αλλαγής στο οργανωσιακό περιβάλλον
 • Αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις με θετική και εποικοδομητική διάθεση
 • Εξασκήσουν τεχνικές διαπραγμάτευσης και εξομάλυνσης συγκρούσεων
 • Αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση τεχνικών διαχείρισης συναδέλφων

Περιεχόμενα

 • Αιτίες Σύγκρουσης
 • Επίλυση Συγκρούσεων
  Επίπεδα Συγκρούσεων
  Κατηγορίες Συγκρούσεων
  Χαρακτηριστικά μιας συγκρουσιακής προσωπικότητας
  Λόγοι που δικαιολογούν τις αρνητικές στάσεις
  Κύριες μέθοδοι αντιμετώπισης μιας σύγκρουσης
  Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή επίλυση των συγκρούσεων
  Τα 7 Βήματα
 • Συγκρούσεις που οφείλονται σε Αλλαγές
 • Η Τέχνη της Διαπραγμάτευσης
 • Ηγεσία και Συγκρούσεις
 • Πρόσθετες Πρακτικές Διαχείρισης Συγκρούσεων – Η Γλώσσα του Σώματος
 • Μετασχηματισμός Συγκρούσεων - Διαισθητική Προσέγγιση

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν 4-5 videos με σχετικά παραδείγματα από εργασιακούς χώρους, ενώ στο τέλος θα γίνει μία βιωματική ομαδική άσκηση με αντικείμενο τα παραπάνω.

Απευθύνεται σε

Όλους τους εργαζόμενους, όλων των επιπέδων. Είναι πιο χρηστικό σε αυτούς που έχουν θέση ευθύνης (Προϊστάμενοι και άνω) και σε αυτούς που διαχειρίζονται ανθρώπινο δυναμικό ή έρχονται σε επαφή με πελάτες.

Εισηγητής: Απόστολος Σίγουρας

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 25-09-2023 09:00
Λήξη 25-09-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Απόστολος Σίγουρας
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas