ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) που αφορούν το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους. Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρει τόσο τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας ΥΑΕ, ενώ παράλληλα αναλύονται θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους εμπλεκομένους με τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Περιεχόμενα:

Νομοθετικό Πλαίσιο Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) (Ν. 3850/2010, Π.Δ. 17/96)

 • Ευθύνες εργοδότη
 • Ευθύνες εργαζομένων
 • Ο ρόλος του Τεχνικού ασφαλείας
 • Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας
 • Βασικά θέματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας
  - Σήμανση ασφαλείας
  - Σημάνσεις Απαγόρευσης, Προειδοποίησης, Υποχρέωσης
  - Νέα σηματοδοσία επικινδύνων Χημικών Ουσιών
  - Θόρυβος
  - Μέσα Ατομικής Προστασίας
  - Προστασία κεφαλής
  - Προστασία άνω & κάτω άκρων
  - Προστασία ακοής
  - Προστασία αναπνευστικού
  - Πυροπροστασία –Νέο νομοθέτημα για τις ομάδες πυρασφάλειας (ΦΕΚ 2434/12-9-2014)
  - Ασφαλής κυκλοφορία στους χώρους εργασίας

Απευθύνεται σε:

- Διευθυντές/Προϊσταμένους τμημάτων
- Τεχνικούς Ασφαλείας
- Εργοδηγούς/Επιστάτες
- Εργαζομένους σε κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας
- Συμβούλους Επιχειρήσεων κ.α.

Εισηγητές: Νέστορας Παπαρούπας, Γιώργος Γαλάνης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 23-11-2023 09:00
Λήξη 23-11-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Νέστορας Παπαρούπας, Γιώργος Γαλάνης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas