Εκπαίδευση και Πιστοποίηση σε Design Thinking σε συνεργασία με το Hellenic Design Centre

TUV Hellas newΈνα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τη μεθοδολογία του Design Thinking προσφέρει η TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με το Hellenic Design Centre, το οποίο και αποτελεί πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).

Το πρόγραμμα, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία του Design Thinking, αλλά και να αποκτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση στο αντικείμενο με αποτέλεσμα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία και η εφαρμογή των εργαλείων του Design Thinking, ώστε ο τελικός χρήστης να μπαίνει στο επίκεντρο του σχεδιασμού αλλά και της υλοποίησης διαδικασιών, προϊόντων ή και υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στο σχεδιασμό υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών έχοντας ως προτεραιότητα τις ανάγκες του τελικού χρήστη και για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία.

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τους στόχους μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με τις ανάγκες των χρηστών, αλλά και να πραγματοποιήσουν σχετική έρευνα κατά περίπτωση.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αναδεικνύονται και παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι συμμετέχοντες εστιάζουν στις νέες τάσεις επιχειρηματικής και προϊοντικής ανάπτυξης, στους τομείς εφαρμογής του Design Thinking, καθώς και στα εργαλεία και στις επιμέρους μεθοδολογίες.

Μετά την παρακολούθηση, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα -κατόπιν σχετικών εξετάσεων- να αποκτήσουν πιστοποίηση από τον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης επαγγελματιών στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο εξασφαλίζοντας ευελιξία και άνεση.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων, στους οποίους περιλαμβάνονται στελέχη και σύμβουλοι επιχειρήσεων και οργανισμών, απόφοιτοι και επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, καθώς και επαγγελματίες που γνωρίζουν το χώρο του Design Driven Innovation και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο.

Σε ποιους απευθύνεται:
• Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Επαγγελματίες & αποφοίτους συναφών ειδικοτήτων: Service Designers, Design Managers, UX Design Specialists, Process Designers, Strategic Product Designers, Product Designers, Marketing Specialists, κ.α.
• Επαγγελματίες που, είτε έχουν εμπειρία στο χώρο του Design Driven Innovation, είτε θέλουν να ανακαλύψουν νέες πρακτικές, εργαλεία και παγκοσμίως αναγνωρισμένης αξίας μεθοδολογίες

Τόπος διεξαγωγής: Hellenic Design Centre, Χαλκιδικής 63, T.K 54248, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 06-12-2023 10:00
Λήξη 08-12-2023 16:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas