Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

GaiaΗ Gaia Quality με πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τον ΕΦΕΤ εκπαιδευτές αναλαμβάνει την εκπαίδευση του Προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και λοιπών παραγωγικών και μη μονάδων, στην Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Τα σεμινάρια στοχεύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και των υπεύθυνων ατόμων της εκάστοτε επιχείρησης προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια τους και κατ’ επέκταση να βελτιστοποιηθεί η παραγωγικότητα.

Τα σεμινάρια προσαρμόζονται ανάλογα τις ανάγκες της επιχειρήσεις και του κλάδου που δραστηριοποιείται.

Τα γενικά περιεχόμενα του σεμιναρίου έχουν ως εξής:
• Εισαγωγή στην ατομική υγιεινή.
• Επαγγελματικοί κίνδυνοι – Ταξινόμηση.
• Νομοθεσία.
• Υποχρεώσεις εργοδοτών.
• Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων.
• Καθήκοντα Τεχνικών Ασφαλείας
• Ορθές Πρακτικές υγιεινής κατά την εργασία.
• Ορθές Πρακτικές Αποθήκευσης και Μεταφοράς (κατά περίπτωση)

Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται από την εταιρεία μας πιστοποιητικά παρακολούθησης, έπειτα και από επιτυχή αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. Παρέχεται επίσης το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη, υπεύθυνους και εργαζόμενους επιχειρήσεων όπου απαιτούνται ειδικές διατάξεις και πρωτόκολλα για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Εισηγητές: Ελεάνα Μάργαρη, Ανδριάνα – Παναγιώτα Δημητρίου

Τόπος διεξαγωγής: Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & online μέσω Skype

*Οι ημέρες και οι ώρες προσαρμόζονται στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-04-2024 00:00
Λήξη 17-04-2024 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Gaia Quality
Εισηγητής Ελεάνα Μάργαρη, Ανδριάνα – Παναγιώτα Δημητρίου
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas