ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ)

TUV Austria newΣτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες με τη Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, των τύπων των καταστροφών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν την αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
  • Η εξοικείωση με θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
  • Η αναγνώριση των καταστάσεων εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και η εξοικείωση με τον τρόπο αντιμετώπισης τους.
  • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.

Σκοπός:
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα τόσο έντονων και καταστροφικών φυσικών φαινομένων όσο και τεχνολογικών καταστροφών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη διαχείριση κρίσεων φυσικών και τεχνολογικών.

Δεξιότητες:

Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις και φυσικές καταστροφές:

  • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών.
  • Να περιγράφουν τις βασικές διεργασίες διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών.
  • Να μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τη διαχείριση γεγονότων και καταστάσεων που σχετίζονται με τεχνολογικές και φυσικές καταστροφές.
  • Να υιοθετούν την προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνου και διακινδύνευσης στον τομέα και το επίπεδο εργασίας τους, προκειμένου να λειτουργεί προβλεπτικά.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Ευκαιρίες εργασίας:
Η στρατηγική διαχείρισης κρίσεων, η πρόληψη τεχνολογικών καταστροφών και η σωστή προετοιμασία για φυσικές καταστροφές στην εποχή της κλιματικής αλλαγής είναι θεμελιώδους σημασίας για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Η κάλυψη θέσεων εργασίας στον κλάδο της ασφάλειας επιχειρήσεων θα είναι αλματώδης τα επόμενα χρόνια και η απόκτηση της αντίστοιχης γνώσης θα οδηγεί σε εργασιακή αποκατάσταση.

Πιστοποίηση:
Απόκτηση διαπιστευμένου, κατά το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το Ε.ΣΥ.Δ., πιστοποιητικού της ACTA Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. “Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων” .

Διάρκεια:
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
08/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024 (Case Study)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 08-05-2024 18:00
Λήξη 29-05-2024 21:15
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas