ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ / ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ / ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ-Σεμινάρια στην Οργάνωση και ΔιοίκησηΗ TÜV AUSTRIA ACADEMY σε συνεργασία με τη Charisma Academy, διοργανώνει στις 13/05/2024 ⌚ 09:00 έως 14:00, το NEO εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ / ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ» της σειράς εκπαιδεύσεων SOFT SKILLS ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του φορέα μας, με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα:
Σύμφωνα με τις εκθέσεις του World Economic Forum, παράλληλα με τις επιταγές που φέρει η σύγχρονη εποχή στον εργασιακό χώρο, διαμορφώνεται και μία ιδιαίτερη ανάγκη για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας του κάθε οργανισμού. Για να δομηθεί όμως μία υγιής κουλτούρα, θα πρέπει τα άτομα της κάθε εταιρικής ομάδας, να διαθέτουν μία «βιβλιοθήκη» ήπιων δεξιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να δημιουργηθεί σε μία ημέρα, αλλά πρέπει να καλλιεργηθεί σε βάθος χρόνου και με τη θέληση του κάθε ατόμου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως με βάση τις τελευταίες ετήσιες εκθέσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στις πρώτες 10 θέσεις για τις δεξιότητες που αναζητάνε οι εταιρείες για τα άτομα που τις απαρτίζουν, οι 9 αφορούν τις ήπιες δεξιότητες.

Σκοπός:
Μετά το τέλος του εκπαιδευτικού αυτού σεμιναρίου, τα άτομα θα κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία πάνω στο πώς να χρησιμοποιήσουν τις ήπιες δεξιότητες στις οποίες εκπαιδεύτηκαν, αλλά και το σημαντικότερο, πώς να καλλιεργήσουν σε βάθος χρόνου αυτές, θέτοντας τα θεμέλια για την αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας. Οι δεξιότητες που θα παρουσιαστούν πρόκειται να ενισχύσουν τις δυνάμεις των ατόμων στο επαγγελματικό χώρο, αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Mε την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από την TUV Austria Hellas.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη γενικών διευθύνσεων, σε τμήματα επικοινωνίας, πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων, σε υπεύθυνους αξιολόγησης και πρόσληψης προσωπικού, σε άτομα που ασχολούνται με θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικών σχέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε νέους επιχειρηματίες, καθώς και σε ιδιώτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα σύνολο πιστοποιημένων γνώσεων πάνω στη σύγχρονη επικοινωνία.

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • ΕΓΩ έναντι Προσωπικής Ταυτότητας.
  • Ο κόσμος ως καθρέπτης της πραγματικότητας του ατόμου.
  • Ήπιες Δεξιότητες: Αναλυτική και Δημιουργική Σκέψη.
  • Ασκήσεις ενάπτυξης αναλυτικής και δημιουργικής σκέψης.
  • Ήπιες Δεξιότητες: Επίλυση Προβλημάτων και Λήψη Αποφάσεων.
  • Διαδραστικές ασκήσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα (διαφάνειες σε ελληνική και αγγλική γλώσσα).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 13-05-2024 09:00
Λήξη 13-05-2024 14:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas