ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG KAI ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ESRS)

TUV Hellas newΣτο εκπαιδευτικό σεμινάριο αναλύονται οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development), καθώς τα κριτήρια ESG (Environment, Social, Governance) αναφορικά με την βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάλυση των απαιτήσεων της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την μη χρηματο-οικονομική πληροφόρηση από τις επιχειρήσεις [ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/2464_CorporateSocialResponsibilityDirective (CSRD)], καθώς και των απαιτήσεων των νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης [EuropeanSustainabilityReportingStandards(ESRS)]. Τέλος, αναλύεται η μεθοδολογία της Ανάλυσης Διπλής Ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment), αναφορικά με την αναγνώριση και ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενα

 • Οι πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (Περιβάλλον-Κοινωνία-Οικονομία)
 • Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (17 UN Sustainable Development Goals)
 • Τα κριτήρια ESG και η ανάλυσή τους (Environment, Social, Governance)
 • Πρακτικές βιώσιμης συμπεριφοράς με βάση τα κριτήρια ESG
 • Απειλές & Ευκαιρίες από την υιοθέτηση των ESG κριτηρίων
 • Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Reporting)
 • Ανάλυση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2464_Corporate Social Responsibility Directive (CSRD)
 • Πρότυπα Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • GRI UNIVERSAL STANDARDS-Ανάλυση Βασικών Απαιτήσεων
 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • Ανάλυση βασικών απαιτήσεων
 • Ανάλυση Διπλής Ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment)
 • Αναφορά Κλαδικών Προτύπων ESRS

Απευθύνεται σε:

 • Μέλη Δ.Σ. εταιριών
 • Sustainability managers
 • Στελέχη βιώσιμης ανάπτυξης
 • Στελέχη διεύθυνσης εταιρικής επικοινωνίας
 • Διευθυντές και προισταμένους τμημάτων
 • Συμβούλους επιχειρήσεων

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα με υλικό στην Αγγλική, από έμπειρο Εισηγητή, με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε εισηγήσεις σχετικά με τη ζητούμενη κατηγορία σεμιναρίου.

Εισηγητές: Νέστορας Παπαρούπας

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 12-07-2024 09:00
Λήξη 12-07-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Νέστορας Παπαρούπας
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas