ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΕΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ (ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ) & ΛΟΙΠΩΝ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TUV Hellas newΤο νέο σεμινάριο της TÜV HELLAS ασχολείται με κάποια από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα της νέας εποχής αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις. Οι απρεπείς συμπεριφορές στον χώρο εργασίας πρέπει να αναγνωρίζονται και να προλαμβάνονται. Αν όμως παρόλα αυτά εκδηλωθούν, τότε πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο κατάλληλο και κυρίως αποτελεσματικό. Οι απρεπείς συμπεριφορές αποτελούν μία από τις κύριες κατηγορίες των ψυχο-κοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας και ευθύνονται για σωρεία δυσμενών επιπτώσεων στην ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων, ενώ παράλληλα επηρεάζουν αρνητικά το εργασιακό κλίμα και οδηγούν σε μείωση της εν γένει απόδοσης στην εργασία.

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, ασχολούμαστε με τις κυριότερες μορφές της απρεπούς συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας: τον εργασιακό εκφοβισμό, την παρενόχληση κάθε μορφής και την θυματοποίηση.

Περιεχόμενα
- Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες της εργασίας
- Ο ορισμός της απρεπούς συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο-Παραδείγματα απρεπών συμπεριφορών
- Οι επιπτώσεις των απρεπών συμπεριφορών στους εργαζόμενους
- Οι επιπτώσεις των απρεπών συμπεριφορών στις εταιρίες

- Ορισμοί:
Εργασιακός εκφοβισμός,
Παρενόχληση,
Θυματοποίηση
- Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων εργασιακού εκφοβισμού, παρενόχλησης, θυματοποίησης
- Πρόληψη των απρεπών συμπεριφορών
- Αναγνώριση και αντιμετώπιση των απρεπών συμπεριφορών
- Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- Case studies απρεπών συμπεριφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Απευθύνεται
- Στο σύνολο των στελεχών των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης στο οργανόγραμμα
- Συμβούλους επιχειρήσεων

Εισηγητής: Νέστορας Παπαρούπας

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS (TUV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 19-06-2024 09:30
Λήξη 19-06-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Νέστορας Παπαρούπας
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas