Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching

APTH KEDIVIMΤο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», (διάρκειας 420 ωρών), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Μάιο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2024 και θα υλοποιηθεί με εξ αποστάσεως διδασκαλία (Σύγχρονη & Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο (παρέχει μόρια σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Διαμαντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και λήψης αποφάσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο κύριος Διαμαντίδης, έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια του γνωστικού αντικειμένου των ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση και παράλληλα είναι κριτής (reviewer) σε πολλά έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επιμεληθεί ενός βιβλίου Επιχειρησιακής Έρευνας και έχει επίσης διδάξει επί σειρά ετών στο ΕΑΠ σε θεματικές ενότητες σχετικές με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει επιβλέψει πάνω από 120 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες φοιτητριών και φοιτητών και έχει λειτουργήσει ως μέντορας στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων τους. Επίσης έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επωφελές σε όσες/όσους εισέρχονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, σε όσες/όσους επιθυμούν αλλαγή καριέρας και σε όσες/όσους επιθυμούν εσωτερική αλλαγή μέσα από την προσωπική τους ανάπτυξη. Επίσης απευθύνεται σε εταιρείες, οργανισμούς που θέλουν να αυξήσουν τη δέσμευση, τα κίνητρα και την ευημερία του προσωπικού τους και επιθυμούν να βοηθήσουν το προσωπικό τους να εξελιχθεί τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με στόχο την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων (soft-skills), καθώς και την προσωπική ανάπτυξη/αυτοβελτίωση του κάθε ατόμου, επιδιώκοντας να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής του ενδυνάμωσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει να προκαλέσει μια βασική επίγνωση σχετικά με τη σημασία των soft skills στις επαγγελματικές και διαπροσωπικές επικοινωνίες και να διευκολύνει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται σε τεχνικές coaching και NLP(νευρογλωσσικός προγραμματισμός).

Γενικότερα η απόκτηση γνώσεων για τα soft skills, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη ενισχύει τον εμπλουτισμό του ατομικού επαγγελματικού portfolio με δεξιότητες απαραίτητες στο σύγχρονο απαιτητικό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως διαπραγματευτικές ικανότητες, εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών στην επίλυση διαφορών, αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, του άγχους και βελτίωση της στάσης απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές.

Για συμμετοχή εταιρειών που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους το πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Διδακτική Ενότητα 1: Προσωπική Ανάπτυξη- Προσωπικές Δεξιότητες
• Τι είναι η Προσωπική Ανάπτυξη- Προσωπική ενδυνάμωση
• Αυτογνωσία (Τι είναι-γιατί είναι χρήσιμη)
• Χτίσιμο αυτοπεποίθησης
• Μαθαίνω να γνωρίζω τον εαυτό μου- χαρακτηριστικά, αξίες, πιστεύω, πεποιθήσεις, ικανότητες
• Εντοπισμός και αλλαγή περιοριστικών πεποιθήσεων
• Μαθαίνω να ενδυναμώνω τον εαυτό μου- Τεχνικές αυτοβελτίωσης
• Βρίσκω το συγκεκριμένο σκοπό της ζωής μου

Διδακτική Ενότητα 2: Το Ταξίδι του Ήρωα
• Αναχώρηση-Κάλεσμα στην περιπέτεια
• Η μύηση
• Η επιστροφή_ Κλείσιμο προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 3: Στοχοθεσία-Στρατηγική
• Τι είναι στοχοθεσία-στρατηγική-γιατί χρειάζονται
• Συνειδητοποίηση και αποδοχή προσωπικών επιθυμιών
• Δημιουργία υλοποιήσιμων στόχων – Σχεδιάζω τη ζωή μου
• Χτίσιμο κατάλληλης στρατηγικής
• Είδη στόχων- Κατάκτηση στόχων
• Αξίες
• Προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης
• Βραχυπρόθεσμοι στόχοι-Μακροπρόθεσμοι στόχοι
• Βήματα για την επιτυχή επίτευξη του στόχου
• Δέσμευση και ανατροφοδότηση
Σύμβουλος υπευθυνότητας (τι είναι και γιατί χρειάζεται)

Διδακτική Ενότητα 4: Soft Skills – Ήπιες Δεξιότητες
• Τι είναι τα soft skills-Γιατί χρειάζονται;
• Πώς μπορώ να βελτιώσω τις ήπιες δεξιότητες στο χώρο εργασίας μου
• Το μέλλον των ήπιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
• Interview Tips για εύρεση εργασίας, αλλαγή καριέρας

Διδακτική Ενότητα 5: Κοινωνικές Δεξιότητες
Δεξιότητες Επικοινωνίας
• Κατανόηση βασικών εννοιών της επικοινωνίας
• Αποτελεσματική επικοινωνία
• Ξεπερνώντας τα εμπόδια
• Γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας
• Ενεργητική ακρόαση και παρατήρηση
• Ενσυναίσθηση
• Παράδειγμα: Κάνω μια μικρή ομιλία
• Παράδειγμα: Σύνταξη αποτελεσματικού email
Δεξιότητες Παρουσίαση
• Κατανόηση των δεξιοτήτων παρουσίασης και γιατί χρειάζονται
• Συμβουλές και στρατηγικές για την αποτελεσματική προετοιμασία
• Συμβουλές και καλές πρακτικές για την παρουσίαση μιας ομαδικής παρουσίασης
Δεξιότητες Ευθύνης
• Κατανόηση του τι είναι λογοδοσία και γιατί είναι σημαντική
• Συμβουλές και στρατηγικές για την ανάπτυξη υψηλής προσωπικής λογοδοσίας
• Το μοντέλο προσωπικής λογοδοσίας
• Ανάπτυξη πρωτοβουλίας
Διαχείριση των συγκρούσεων
• Κατανόηση της σύγκρουσης
• Τι προσέχω κατά τη διαχείριση μιας σύγκρουσης
• Οι πέντε τρόποι χειρισμού συγκρούσεων
• Στρατηγικές-Τεχνικές
• Αντιμετώπιση σοβαρών συγκρούσεων
• Η προσέγγιση «κερδίζω-κερδίζεις» ή «win-win»
• Παραδείγματα-Role play

Διδακτική Ενότητα 6: Οργανωτικές Δεξιότητες
Χρόνος
• Έννοια του χρόνου-Παραγωγικός χρόνος
• Διαχείριση χρόνου
• Προτεραιότητες
• Οι χρονοκλέφτες, energy supplies, peak hours
• Αντιμετώπιση αναβλητικότητας
• Do’s and Don’t’s για εξοικονόμηση χρόνου
Κριτική σκέψη
• Ανάλυση
• Αυτο-αντανάκλαση
• Λογική αιτιολόγηση
Στάση και ηθική
• Θετική στάση και εργασιακή ικανοποίηση
• Διαχείριση άγχους
• Τεχνικές Mindfulness
• Τι είναι εργασιακή ηθική
• Πώς επιδεικνύω εργασιακή ηθική
• Παραδείγματα εργασιακής ηθικής
Ηγεσία-Ηγετικές ικανότητες
• Ηγετικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές – ηγέτης ή μάνατζερ;
• Στυλ ηγεσίας
• Ενσυναίσθηση-Συναισθηματική νοημοσύνη-Ενεργητική ακρόαση-Ταπεινότητα
• Καλλιέργεια αυτό-ηγεσίας
• Διαχείριση αλλαγών
• Διαχείριση ρίσκου
• Παραδείγματα-Role play

Διδακτική Ενότητα 7: Συνεργατικές Δεξιότητες
• Διαχείριση ομαδικής εργασίας-πιθανοί κίνδυνοι
• Σχηματισμός ομάδων υψηλής απόδοσης
• Δημιουργία σχεδίου δράσης
• Παρακολούθηση της ομάδας
• Θετική ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας
• Υποστήριξη και βοήθεια σε άλλους

Διδακτική Ενότητα 8: Δεξιότητες Δημιουργικής Σκέψης
• Καινοτομία
• Δημιουργία νέων ιδεών και ανταλλαγή απόψεων
• Συνεχής βελτίωση
• Αναλυτική σκέψη
• Ανάλυση πληροφοριών χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη (διαφορετικές απόψεις)
• Προώθηση της δημιουργικότητας στην ομαδική εργασία
• Προώθηση της δημιουργικότητας στην ατομική εργασία
Τελική εργασία (project)

Ονοματεπώνυμα εισηγητών:
Στο πρόγραμμα διδάσκουν:
Αρετή Μαλλά, πτυχιούχος στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό από την ΑΣΠΑΙΤΕ, Life coach με πιστοποίηση από τον ICF (International Coaching Federation), NLP coach με πιστοποίηση από το NLP University, Santa Cruz, California, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» από το ΕΑΠ. Έχει εμπειρία στην προσωπική ανάπτυξη και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Κυριακή Μουλαδούδη, πτυχιούχος στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό από την ΑΣΠΑΙΤΕ, πτυχιούχος Εμπορίας και Διαφήμισης-Marketing, ΑΤΕΙ, Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το ΕΑΠ. Έχει εμπειρία σε προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και είναι μέντορας σε πρόγραμμα ενίσχυσης γυναικών.

Χριστίνα Πομόνη, πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ, κάτοχος MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, πτυχιούχος Δημιουργικής Γραφής του πανεπιστημίου Wesleyan, Middletown,CT, ΗΠΑ. Είναι επίσης μεταφράστρια, συγγραφέας και εκπαιδεύτρια ενηλίκων.

Αναστασία Χατζηϊωάννου, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήματα Πληροφορικής & Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ. Είναι επίσης υποψήφια Διδάκτωρ στην «Οργανωσιακή Συμπεριφορά με έμφαση στην Ηγεσία», ΑΠΘ. Έχει εμπειρία σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής ανθρώπινου δυναμικού και είναι ερευνήτρια στο ΑΠΘ.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 12-05-2024 00:00
Λήξη 15-12-2024 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
Εισηγητής Αρετή Μαλλά, Κυριακή Μουλαδούδη, Χριστίνα Πομόνη, Αναστασία Χατζηϊωάννου
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas