ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

TUV Hellas newΣτόχοι Σεμιναρίου

 • Περιπτωσιολογίες επί των όρων – προϋποθέσεων που θεσπίζει ο Ν.4412/2016 για την τροποποίηση μιας εν ισχύ δημόσιας σύμβασης.
 • Πρακτικά ζητήματα επί εκτιμώμενης αξίας και αιτούμενων εγγράφων της δημόσιας σύμβασης.
 • Ορθή εφαρμογή (σχετικά δικαιώματα) των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων περί αναπροσαρμογής των τιμών.

Περιεχόμενα σεμιναρίου

Point 1: Η τροποποίηση των δημοσίων συμβάσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσή τους

 • Η νομική δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δημόσιας σύμβασης, χωρίς εκκίνηση νέας διαδικασίας. Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 132 (Βιβλίο Ι) και 337 (Βιβλίο ΙΙ) του Ν.4412/2016.
 • Ο έλεγχος της νομιμότητας των τροποποιητικών δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Point 2: Ειδικά Ζητήματα

 • Δικαίωμα προαίρεσης (option) / νομική φύση.
 • Δικαίωμα παράτασης (extension) / νομική φύση.
 • Εξέταση του τρόπου που λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω δικαιώματα για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της δημόσιας σύμβασης, τη συγγραφή των εγγράφων αυτής και τον υπολογισμό τους στην έκδοση των εγγυητικών των άρθρων 72 (Βιβλίο Ι) και 302 (Βιβλίο ΙΙ) του Ν. 4412/2016.
 • Τροποποίηση δημόσιας σύμβασης έργου (άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως διαμορφώθηκε με τον Ν.4782/2021)
 • Η αναπροσαρμογή των τιμών (προβληματική επί της εφαρμογής του άρθρου 53 του Ν.4965/2022).
 • Case-Study: Obsolescence & Contract Upgrade / Contract Amendment

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δικηγόροι / In-house Counsel.
 • Ειδικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν ως εξωτερικοί partners στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
 • Διευθυντές και στελέχη διευθύνσεων προμηθειών τόσο οργανισμών του δημοσίου, όσο και επιχειρήσεων.

Σημείωση: Η δομή του συγκεκριμένου masterclass σεμιναρίου αποσκοπεί σε upskilling των συμμετεχόντων.
*Η προηγούμενη εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις θεωρείται επιθυμητό κριτήριο.

Εισηγητής: Ανέστης Β. Λελίδης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-05-2024 17:00
Λήξη 17-05-2024 20:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ανέστης Β. Λελίδης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas