ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

TUV Hellas newΣτόχοι Σεμιναρίου

 • Περιπτωσιολογίες της απευθείας ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης σε σχέση με τη φύση του συμβατικού αντικειμένου αυτής (προμήθεια αγαθού, παροχή υπηρεσίας, εκπόνηση μελέτης, εκτέλεση έργου).
 • Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης (έρευνα αγοράς, υποχρέωση δημοσίευσης/απόλυτη ακυρότητα παραβίασης/ενέργειες).
 • Ορθή εφαρμογή της παρεχόμενης εκ του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021) έννομης προστασίας.

Περιεχόμενα σεμιναρίου

 • Έννοια απευθείας ανάθεσης.
 • Προϋποθέσεις προσφυγής στην απευθείας ανάθεση.
 • Η περίπτωση της κατάτμησης μιας δημόσιας σύμβασης.
 • Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (απόφαση ανάθεσης, δημόσια σύμβαση, ζητήματα δημοσιότητας).
 • Μητρώο προεπιλογής επί οικονομικών φορέων (κατάρτιση, τήρηση).
 • Περιορισμοί & εξαιρέσεις επί της απευθείας ανάθεσης.
 • Έννομη προστασία του οικονομικού φορέα (βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης καταχρηστικών περιπτώσεων χρήσης της απευθείας ανάθεσης).
 • Κρίσιμες δικαστικές αποφάσεις, αποφάσεις ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ), κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι επί ζητημάτων απευθείας ανάθεσης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δικηγόροι / In-house Counsel.
 • Ειδικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν ως εξωτερικοί partners στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
 • Διευθυντές και στελέχη διευθύνσεων προμηθειών τόσο οργανισμών του δημοσίου, όσο και επιχειρήσεων.

Σημείωση: Η δομή του συγκεκριμένου masterclass σεμιναρίου αποσκοπεί σε upskilling των συμμετεχόντων.
*Η προηγούμενη εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις θεωρείται επιθυμητό κριτήριο.

Εισηγητής: Ανέστης Β. Λελίδης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 21-05-2024 17:00
Λήξη 21-05-2024 20:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ανέστης Β. Λελίδης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas