ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - Virtual Reality-VR)

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) που αφορούν το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους. Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρει τόσο τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας ΥΑΕ, ενώ παράλληλα αναλύονται θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους εμπλεκομένους με τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας NextEra, αξιοποιούνται τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (VirtualReality-VR) με σκοπό την βιωματική προσέγγιση θεμάτων όπως αυτή της αξιολόγησης κινδύνων στο πεδίο. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν μέσω VR σε προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων που εμφανίζουν ζητήματα ΥΑΕ. Κατά τη διάρκεια της εικονικής τους διαδρομής, θα έχουν την ευκαιρία του εντοπισμού θεμάτων ΥΑΕ σε συνθήκες όπως:

 • Πυρασφάλεια /Ορθή χρήση πυροσβεστήρα
 • Ασφαλής εργασία σε ύψος,
 • Ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κ.α.

Περιεχόμενα:

Νομοθετικό Πλαίσιο Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) (Ν. 3850/2010, Π.Δ. 17/96)

 • Ευθύνες εργοδότη
 • Ευθύνες εργαζομένων
 • Ο ρόλος του Τεχνικού ασφαλείας
 • Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας
 • Βασικά θέματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας
  - Σήμανση ασφαλείας
  - Σημάνσεις Απαγόρευσης, Προειδοποίησης, Υποχρέωσης
  - Νέα σηματοδοσία επικινδύνων Χημικών Ουσιών
  - Θόρυβος
  - Μέσα Ατομικής Προστασίας
  - Προστασία κεφαλής
  - Προστασία άνω & κάτω άκρων
  - Προστασία ακοής
  - Προστασία αναπνευστικού
  - Πυροπροστασία –Νέο νομοθέτημα για τις ομάδες πυρασφάλειας (ΦΕΚ 2434/12-9-2014)
  - Ασφαλής κυκλοφορία στους χώρους εργασίας

Απευθύνεται σε:

- Διευθυντές/Προϊσταμένους τμημάτων
- Τεχνικούς Ασφαλείας
- Εργοδηγούς/Επιστάτες
- Εργαζομένους σε κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας
- Συμβούλους Επιχειρήσεων κ.α.

Εισηγητές: Νέστορας Παπαρούπας, Γιώργος Γαλάνης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-07-2024 10:00
Λήξη 16-07-2024 16:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Νέστορας Παπαρούπας, Γιώργος Γαλάνης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas