ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

TUV Hellas newΣτόχος του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδάξει με απλή και συμπυκνωμένη θεώρηση όλο τον κορμό της οικονομικo-επιχειρηματικής σκέψης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Δηλαδή:
• Να αυξήσει την ικανότητα των επιχειρηματιών και των στελεχών για σωστές επιχειρηματικές προτάσεις και αποφάσεις
• Να βοηθήσει τα στελέχη με λίγες ή καθόλου οικονομικές γνώσεις στην επικοινωνία και συνεργασία τους με τα στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης

Σε ποιους απευθύνεται:
• Σε στελέχη που βρίσκονται τόσο στο πυρήνα της Διοίκησης (management) εταιρειών όσο και σε όλους τους τομείς που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων
• Σε επαγγελματίες, νέους επιχειρηματίες και startups που θέλουν να κατευθύνουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους

Θεματολογία εκπαίδευσης

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.1 Ενεργητικό
1.2 Παθητικό
1.3 Καθαρή θέση
1.4 Depreciation – Amortization
1.5 Working Capital
1.6 Δείκτες CURRENT RATIO, QUICK RATIO, CCC
1.7 Συμπεράσματα από την ανάγνωση του Iσoλογισμού

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
2.1 Κόστος πωληθέντων
2.2 Overheads
2.3 EBITDA – EBIT
2.4 Αποτελέσματα Eκμετάλλευσης – Αποτελέσματα Χρήσης
2.5 Πώς βελτιώνουμε την Κερδοφορία

3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
3.1 Λειτουργικό και Χρηματοοικονομικό Κόστος Αποθήκευσης
3.2 Επίπτωση στον Ισολογισμό
3.3 Επίπτωση στην Κερδοφoρία

4. CASH FLOW
4.1 Τι είναι – από τι εξαρτάται
4.2 H σχέση του με την Κερδοφορία
4.3 DSO – DPO – DIO
4.4 Πώς οι Μέρες Αποθέματος, οι Μέρες Πληρωμής Πελατών και οι Μέρες Πληρωμής Προμηθευτών επηρεάζουν το cash flow και τα κέρδη

5. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
5.1 Απόδοση επένδυσης ROI – RONA – NPV – DCF
5.2 Total Cost of Ownership
5.3 Πώς το outsourcing επιδρά στο RΟΝΑ
5.4 Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά μιας επένδυσης ώστε να γίνει βιώσιμη

6. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
6.1 Μέθοδοι Αποτίμησης
6.2 Πώς βελτιώνουμε την αξία της μετοχής

Εισηγητές: Κώστας Θεοφανίδης

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 21-06-2024 09:00
Λήξη 21-06-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Κώστας Θεοφανίδης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas